Etäopetus jatkuu Parkanon alueella 7. - 11.12.2020 | Sasky

Etäopetus jatkuu Parkanon alueella 7. – 11.12.2020

Koronaviruksen (Covid19) aiheuttamat sairastumiset ovat edelleen lisääntyneet Parkanon kaupungin alueella ja tilanne muuttuu nopeasti. Parkanon kaupunki on suositellut toisen asteen koulutuksen toteutusta etäopetuksena.

Etäopetuksen myötä voidaan ennakoivana toimenpiteenä hillitä koronatartuntojen leviämistä ja vähentää sairastumisriskiä. Etäopetuksessa oppilaitoksia ei suljea, vaan opetusmuoto muuttuu. Rehtorit johtavat toimivaltansa perusteella etäopetusjärjestelyjä.

Hallinnollisesti on kysymys järjestelystä, jossa opiskelijan suunnitelmaa (tutkinnon perusteisiin perustuva suunnitelma) muutetaan siten, että opetus toteutetaan etäopetuksena.

Parkanon kaupungin alueella opiskelevat SASKY koulutuskuntayhtymän opiskeiljat jatkavat etäopetuksessa 7. – 11.12.2020 välisen ajan. Asiaa tarkastellaan viikoittain.

2.12.2020
Antti Lahti
kuntayhtymäjohtaja