Lataa pdf

Ajoneuvoalan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Ajoneuvotekniikan osaamisala

Saskyssa voi suuntautua:

automekaanikoksi (Hämeenkyrö, Mänttä ja Sastamala/Ratakatu) tai

pienkonemekaanikoksi (Mänttä ja Sastamala/Sastamalankatu)

AUTOMEKAANIKKO

Automekaanikko työskentelee autoliikkeissä, autokorjaamoissa ja kuljetusliikkeissä. Hän voi työskennellä myös ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa. Automekaanikko korjaa henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja sekä tekee niille määräaikaishuoltoja. Myös pienkoneet ja raskaankaluston työkoneet voivat olla automekaanikon työkohteita.

Ajoneuvoalan toimintaympäristö on kansainvälinen ja verkostoitunut. Alalla tarvitaan monipuolisia osaajia. Työ vaatii erilaisten tekniikoiden hallintaa ja kädentaitoja. Asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys korostuu kaikissa tehtävissä. Työnkuva on kokonaisvaltainen asiakaspalveluprosessi, joka sisältää työtilauksen vastaanottamisen, työn toteutuksen ja luovutuksen.

PIENKONEMEKAANIKKO

Pienkonemekaanikko huoltaa ja korjaa yleisimpiä moottorikäyttöisiä pienkoneita ja työlaitteita. Hän osaa toimia korjaamo- ja asiakaspalvelutehtävissä sekä varaosamyynnissä. Tehtäviin kuuluu myös valita huollossa ja korjauksessa käytettävät työmenetelmät. Ammatissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta, tarkkuutta, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja. Pienkonemekaanikkoja työskentelee mm. pienkoneiden myyntiliikkeissä, konekorjaamoissa sekä kiinteistöhuoltoyrityksissä.

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansainvälisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Opintojen rakenne

Ajoneuvoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Koulutukseen ei ole pääsykoetta.

Koulutukseen hakeutuminen