Lataa pdf

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)


Tavoitteet

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan, selkeyttää ammatinvalintaansa ja hankkii valmiuksia jatko-opintoihinsa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus suuntautuu ammatilliseen koulutukseen ja valmentaa opiskelijaa ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen. Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on mahdollista missä tahansa vaiheessa koulutusta, jos opiskelijalla on siihen tarvittavat edellytykset ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota koulutuspaikka tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Myös oppisopimuskoulutukseen valmentautuvalla opiskelijalla on missä tahansa vaiheessa koulutusta mahdollisuus siirtyä oppisopimusmuotoiseen tutkintotavoitteeseen koulutukseen, jos hän löytää sopivan oppisopimuspaikan.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osaamispistettä valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat ovat:

  • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osaamispistettä
  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osaamispistettä
  • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osaamispistettä
  • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osaamispistettä

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillsen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osaamispistettä sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osaamispistettä.

Koulutuksen osien osaamistavoitteet on määritelty laajuudeltaan koulutuksen osan suurimman osaamispistemäärän mukaan. Niistä voidaan laatia pienempiä kokonaisuuksia koulutuksen osan osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien pohjalta.

Sisältö

1.8.2018 alkaen

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osaamispistettä valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat ovat:

• Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osaamispistettä

• Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osaamispistettä

• Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osaamispistettä

• Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osaamispistettä

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnon osia tai osa-alueita 0-15 osaamispistettä sekä

muita valinnaisia koulutuksen osia 0-5 osaamispistettä.

 

Lisätietoja antaa

Tarja Perolainen, opinto-ohjaaja,
Sähköposti: tarja.perolainen@sasky.fi,
Puhelin: 050 338 3314,

Hae koulutukseen