Lataa pdf

Taideteollisuusalan perustutkinto, asesepäntyö

Artesaani
Koulutusaika: 6.8.2020 – 31.5.2023
Hakuaika: 18.2.2020 – 30.4.2020
Osaamisala: Tuotteen valmistuksen osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Aseseppä korjaa, entisöi ja valmistaa aseita. Alalle on ominaista erilaisten materiaalien, kuten puun ja metallin työstö.

Asesepältä vaaditaan käden tarkkuutta, kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn, luovaa ajattelua, ideointikykyä sekä ennen kaikkea aseisiin liittyvää harrastusta ja nuhteetonta taustaa.

Monipuolinen koulutus ja metallialan ammatillinen peruskoulutus avaavat lukuisia mahdollisuuksia. Aseseppiä työskentelee aseliikkeissä, asekorjaamoissa, aseverstaissa, teollisuuden, valtion laitosten ja puolustusvoimien palveluksessa sekä yrittäjinä.

Koulutuksen sisältö

Asesepän opetus sisältää teorian lisäksi käytännön asesepän töitä. Teoriaopetusta annetaan mekaniikassa, fysiikassa, aseopissa, materiaaliopissa, koneistuksessa, valmistustekniikassa, terästen lämpökäsittelyssä, yritystoiminnan suunnittelussa sekä asealan lainsäädännössä. Ammattialan kulttuurin tuntemus kuuluu myös opetettaviin asioihin.
Ammattipuolen opetus tapahtuu ohjattuna käytännön harjoitteluna aseita korjaten ja valmistaen tai vanhoja aseita entisöiden. Näytöissä opiskelijat esittävät osaamistaan portfolion, harjoitustöiden sekä valmiiden aseen osien, osakokonaisuuksien tai valmistetun aseen avulla. Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, jona aikana opiskelijat työskentelevät asealan yrityksissä eri asealan tehtävissä.
Asesepän harjoitustöihin kuuluu aseen valmistaminen, korjaaminen, huoltaminen, tukin valmistaminen, tähtäin-, piippu- ja laukaisukoneistotyöt sekä aseiden entisöinnit.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu, ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto), joilla on aseisiin liittyvä harrastus ja nuhteeton tausta sekä 18 vuoden ikä. Hakijalta toivotaan kokemusta metallin työstöstä. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy ammattialasta riippuen mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista ja opintokäynneistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon.
Koulutus on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja antaa

Opintotoimisto:
044 755 4532
ikata@sasky.fi

Hae koulutukseen