Lataa pdf

Asiakaspalvelun ja myynnin osaaja -koulutus, Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen -tutkinnon osa 30 osp

Koulutusaika: 14.2.2022 – 31.5.2022
Hakuaika: 23.11.2021 – 23.1.2022

Koulutuksen kuvaus

Asiakaspalvelun ja myynnin osaaja -koulutus on suunniteltu vahvistamaan ja täydentämään asiakaspalvelu- ja myyntiosaamista. Sen avulla opiskelija saa uutta intoa ja onnistumisen kokemuksia asiakaspalvelutyössä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillista osaamista ja monipuolistaa valmiuksia alan erilaisiin työtehtäviin. Se on erinomainen mahdollisuus täydentää ja päivittää omaa asiakaspalveluosaamista ja hakeutua oppimaan työelämäjaksolle tavoitteellisesti sekä omaa työllistymistä suunnitellen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
• liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
• liiketoimintaympäristön muutokset
• sähköinen kaupankäynti
• tuloksellinen ja taloudellinen toiminta
• laatu, kestävä kehitys ja ekologisuus liiketoiminnassa
• asiakaslähtöinen toiminta
• vuorovaikutus ja asiakaspalvelu eri myyntikanavissa
• asiakasymmärrys
• hygieniaosaamiskoulutus ja testi
• IT-taidot
• työssäelämässä oppiminen
• oman osaamisen markkinointi
• henkilökohtainen ohjaus ja valmennus

Työelämässä oppiminen suunnitellaan joustavasti opiskelijan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on lähipäiviä, oppimistehtäviä, verkkotapaamisia, itseopiskelua, tiimityöskentelyä ja työelämässä oppimista. Opiskelu on kokoaikaista ja päätoimista. Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa: liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp. Tämän jälkeen voi hakeutua suorittamaan koko liiketoiminnan ammattitutkintoon.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu perustutkinnon suorittaneille, esim. merkonomeille tai asiakaspalvelussa ja myyntialalla toimineille henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

Lisätietoja antaa

Katja Salo-Anttila
puh. 044 560 4736
katja.salo-anttila@sasky.fi

Outi Pitkänen
puh. 044 560 4553
outi.pitkanen@sasky.fi

Hae koulutukseen