Lataa pdf

Asiakaspalvelun ja myynnin osaaja (koulutusnumero 716533) Työvoimakoulutus

Koulutusaika: 6.2.2024 – 31.5.2024
Hakuaika: 6.10.2023 – 18.1.2024

Koulutuksen kuvaus

Asiakaspalvelun ja myynnin osaaja -koulutus on suunniteltu vahvistamaan ja täydentämään asiakaspalvelu- ja myyntiosaamista sekä IT-taitoja. Sen avulla opiskelija saa uutta intoa ja onnistumisen kokemuksia asiakaspalvelutyössä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillista osaamista ja monipuolistaa valmiuksia alan erilaisiin työtehtäviin. Se on erinomainen mahdollisuus täydentää ja päivittää omaa asiakaspalveluosaamista ja hakeutua oppimaan työelämäjaksolle tavoitteellisesti sekä omaa työllistymistä suunnitellen.

Asiakaspalvelun ja myynnin osaaja -koulutuksessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks) sekä ammatillisen osaamisen myyvä profiili, jolla tehostetaan työnhakua. Maahanmuuttajataustaisella henkilöllä kielitaitotaso B2.1

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö
• liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
• liiketoimintaympäristön muutokset
• sähköinen kaupankäynti
• tuloksellinen ja taloudellinen toiminta
• laatu, kestävä kehitys ja ekologisuus liiketoiminnassa
• asiakaslähtöinen toiminta
• vuorovaikutus ja asiakaspalvelu eri myyntikanavissa
• asiakasymmärrys
• hygieniaosaamiskoulutus ja testi
• IT-taidot
• työssäoppiminen
• oman osaamisen markkinointi
• henkilökohtainen ohjaus ja valmennus

Työssäoppiminen suunnitellaan joustavasti opiskelijan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on lähipäiviä, oppimistehtäviä, verkkotapaamisia, itseopiskelua ja työssäoppimista. Opiskelu on kokoaikaista ja päätoimista. Koulutuksessa suoritetaan yksi tutkinnon osa: liiketoiminnan ammattitutkinto, liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp. Tämän jälkeen voi hakeutua suorittamaan koko liiketoiminnan ammattitutkinnon.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alla oleville 20-vuotta täyttäneille perustutkinnon suorittaneille, esim. merkonomeille tai asiakaspalvelussa ja myyntialalla toimineille henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan.

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta:
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ .
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Muuta huomioitavaa

Koulutukseen hakeminen ja valinta
Täytä koulutushakemus huolellisesti ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, vahvista hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Kirjoita hakemukseesi perustelut, miksi haluat tähän koulutukseen.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi

Koulutuksen hakuaika päättyy 18.1.2024
Haastattelut järjestetään 26.1.2024
Valintatieto on nähtävillä Oma asiointi -palvelussa www.te-palvelut.fi
SASKY, Huittisten ja Kokemäen oppilaitos lähettää valituille kutsun koulutukseen sähköpostilla.
Koulutus järjestetään ajalla 6.2-31.5.2024 Huittisissa.

Lisätietoja antaa

Lisätietoja koulutuksesta
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puh, 0295 020 702.
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista, www.facebook.com/koulutusneuvonta

Koulutuksen yhteyshenkilöt
SASKY, Huittisten ja Kokemäen oppilaitos, Katja Salo-Anttila, puh. 044 560 4736, katja.salo-anttila@sasky.fi ja Outi Pitkänen, puh. 044 560 4553, outi.pitkanen@sasky.fi
Satakunnan TE-palvelut, Päivi Koskinen, puh. 0295 045 078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi