Lataa pdf

Autoalan perustutkinto

Pienkonekorjaaja
Osaamisala: Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala

Tavoitteet

Autoalan tehtävissä tarvitaan haastavan ja mielenkiintoisen tekniikan tuntemista sekä palvelun osaamista. Autoalan ammattilaiset huolehtivat, että jatkuvasti lisääntyvä ajoneuvokalusto pysyy kunnossa ja siten kuljetukset ja liikenne toimivat. Alan toimintaympäristö on kansainvälistynyt. Alalla toimitaan asiakaskeskeisesti ja laatutavoitteisesti. Autoala on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina, ja alalle tarvitaan myyntiin (automyyjät ja varaosamyyjät) ja korjauksiin (ajoneuvoasentajat, pienkonekorjaajat, autokorinkorjaajat ja automaalarit) erikoistuneita palveluosaajia. Lisäksi alalla työskenteleviltä odotetaan palvelutaitoja, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja yrittäjyysosaamista. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä ympäristömyönteinen toiminta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Tutkinnossa autotekniikan osaamisalan suorittajalla on pakollisina osina auton ja moottoripyörän huoltaminen sekä auton korjaaminen ja lisäksi on suoritettava valinnaisia osia.

Autokorinkorjauksen osaamisalan suorittajan pakolliset osat ovat huolto- ja korjaustyöt, pintavauriotyöt, mittaus- ja korivauriotyöt ja lisäksi suoritetaan valinnaisia osia.

Automaalauksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat huolto- ja korjaustyöt, pohjustustyöt ja ruiskumaalaustyöt. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia.

Automyynnin osaamisalan pakolliset osat ovat myynti ja tuotetuntemus, markkinointi ja asiakaspalvelu sekä osto- ja hankintatoiminta ja lisäksi tehdään valinnaisia osia.

Varaosamyynnin osaamisalan pakolliset osat ovat huolto- ja korjaustyöt, varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu sekä varastonhallinta ja lisäksi tehdään valinnaisia osia.

Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisalan pakolliset osat ovat auton ja moottoripyörän huoltaminen, pienkoneiden korjaaminen ja lisäksi tehdään valinnaisia osia.

Koulutusohjelman valinta

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa, autotekniikan osaamisala ja moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala.

Kansainvälistyminen

Työssäoppimista on mahdollista tietyin edellytyksin suorittaa ulkomailla.

Lisätietoja antaa

Saara-Leena Kytömäki, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: saara-leena.kytomaki@sasky.fi,
Puhelin: 044 728 8402,

Hae koulutukseen