Lataa pdf

Autoalan perustutkinto

Ajoneuvoasentaja
Osaamisala: Autotekniikan osaamisala

Tavoitteet

Autoalan tehtävissä tarvitaan haastavan ja mielenkiintoisen tekniikan tuntemista sekä palvelun osaamista. Autoalan ammattilaiset huolehtivat, että jatkuvasti lisääntyvä ajoneuvokalusto pysyy kunnossa ja siten kuljetukset ja liikenne toimivat. Alan toimintaympäristö on kansainvälistynyt. Alalla toimitaan asiakaskeskeisesti ja laatutavoitteisesti. Autoala on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina, ja alalle tarvitaan myyntiin (automyyjät ja varaosamyyjät) ja korjauksiin (ajoneuvoasentajat, pienkonekorjaajat, autokorinkorjaajat ja automaalarit) erikoistuneita palveluosaajia. Lisäksi alalla työskenteleviltä odotetaan palvelutaitoja, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja yrittäjyysosaamista. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva seuraaminen ja soveltaminen sekä ympäristömyönteinen toiminta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Tutkinnossa autotekniikan osaamisalan suorittajalla on pakollisina osina auton ja moottoripyörän huoltaminen sekä auton korjaaminen ja lisäksi on suoritettava valinnaisia osia.

Autokorinkorjauksen osaamisalan suorittajan pakolliset osat ovat huolto- ja korjaustyöt, pintavauriotyöt, mittaus- ja korivauriotyöt ja lisäksi suoritetaan valinnaisia osia.

Automaalauksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat huolto- ja korjaustyöt, pohjustustyöt ja ruiskumaalaustyöt. Lisäksi suoritetaan valinnaisia osia.

Automyynnin osaamisalan pakolliset osat ovat myynti ja tuotetuntemus, markkinointi ja asiakaspalvelu sekä osto- ja hankintatoiminta ja lisäksi tehdään valinnaisia osia.

Varaosamyynnin osaamisalan pakolliset osat ovat huolto- ja korjaustyöt, varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu sekä varastonhallinta ja lisäksi tehdään valinnaisia osia.

Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisalan pakolliset osat ovat auton ja moottoripyörän huoltaminen, pienkoneiden korjaaminen ja lisäksi tehdään valinnaisia osia.

Koulutusohjelman valinta

Opiskelijat otetaan suoraan autotekniikan koulutusohjelmaan.

Sisältö

Autonasentaja opiskelee autonhuoltamista, vianhakua ja korjauksen työmenetelmiä.

Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla pääsääntöisesti paikallisissa yrityksissä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan työssäoppimisjaksojen yhteydessä, jolloin ammattiosaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella käytännön työtilanteissa ammattiosaamisen näytöillä. Työelämän edustajat tulevat näin entistä laajemmin mukaan arviointiin.

Työssäoppimisen suunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten työelämäedustajien kanssa ja siinä otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja antaa

Alakoski Anne-Mari, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: anne-mari.alakoski@sasky.fi,
Puhelin: 040 184 2665,

Hae koulutukseen