Lataa pdf

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Koulutusaika: 16.9.2021 – 14.4.2023
Hakuaika: 9.6.2021 – 31.10.2021

Koulutuksen kuvaus

Koulutus toteutetaan laajennettuna oppisopimuksella yhteistyössä Forssan ammatti-instituutin kanssa. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa elintarvikealan osaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Aiempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa, joten koulutuksen sisältö ja kesto voi vaihdella. Opintoihin sisältyy myös urasuunnittelua, jolla tuetaan opiskelijan työllistymistä, yrittäjyysvalmiuksia tai jatko-opintoihin hakeutumista. Osoitat osaamisesi näyttöinä aidoissa työelämän tilanteissa. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Katso lisää sasky.fi > opiskelijalle > oppisopimus.

Toteutus: Koulutuksessa syvennät osaamistasi raaka-aineiden ja tuotteiden tuntemuksessa, raaka-aineiden prosessoinnissa tuotteiksi ja niiden pakkaaminen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
• Teollisuudessa työskentely edellyttää koko prosessin ymmärtämistä, sekä oman työnsä vaikutuksen yrityksen kokonaistoimintaan.
• Ammattitaitoon sisältyvän elintarvikehygienian ja tuoteturvallisuuden edellyttämät toimenpiteet.
• Elintarviketeollisuuden työturvallisuus- ja ergonomiaohjeiden ja suosituksia.
• Elintarviketeollisuuden työntekijöiltä edellytetään tekniikan kehittyessä monipuolista ammattitaitoa, jonka olennaisena osana on prosesseissa tarvittava tietotekninen osaaminen.

Koulutuksen sisältö

Ammattitaitoa hankitaan omassa työtehtävässä oppisopimuksella Huittisissa sekä tutkintokoulutuksessa. Tutkintokoulutus toteutetaan lähiopetuksena noin kerran kuukaudessa sekä verkossa tapahtuvana itsenäisenä työskentelynä.

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Liha-alan osaamisala tai Elintarvikealan osaamisala

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 60 OSP (kaikille sama)
• Elintarviketurvallisuuden hallinta, 30 osp, P
• Elintarviketeollisuuden toimintaprosessi, 30 osp, P

ELINTARVIKEALAN OSAAMISALA 60 OSP
Valinnaiset tutkinnon osat 1, Valitaan 30 osp tai 60 osp.
• Elintarvikkeiden valmistaminen, 30 osp
• Juomien valmistaminen, 30 osp
• Kalatuotteiden valmistaminen, 30 osp
• Kasvistuotteiden valmistaminen, 30 osp
• Lemmikkieläinruokien valmistaminen, 30 osp
• Marja- ja hedelmätuotteiden valmistaminen, 30 osp
• Myllytuotteiden valmistaminen, 30 osp
• Rehujen valmistaminen, 30 osp
• Valmisruokien valmistaminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, Valitaan 0 osp tai 30 osp.
• Elintarvikkeiden varastointi- ja lähettämötoiminnot, 30 osp
• Pakkaaminen elintarviketeollisuudessa, 30 osp
• Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta | 30 osp

LIHA-ALAN OSAAMISALA 60 OSP
Valinnaiset tutkinnon osat 1, Valitaan 30 osp tai 60 osp.
• Lihatuotteiden valmistaminen, 30 osp
• Lopetusasetuksen mukainen toiminta teurastamossa, 30 osp
• Punaisen lihan leikkaaminen, 60 osp
• Punaisen lihan tarkastaminen, 60 osp
• Punaisen lihan teurastaminen, 60 osp
• Raakalihatuotteiden valmistaminen, 30 osp
• Riistan ja poronlihan tarkastaminen, 60 osp
• Siipikarjan lihan leikkaaminen, 30 osp
• Siipikarjan lihan tarkastaminen, 60 osp
• Siipikarjan teurastaminen, 60 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 2, Valitaan 0 osp tai 30 osp.
• Elintarvikkeiden varastointi- ja lähettämötoiminnot, 30 osp
• Pakkaaminen elintarviketeollisuudessa, 30 osp
•Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta | 30 osp

Kenelle

Koulutus soveltuu täydennyskoulutukseksi liha- tai elintarviketeollisuudessa työskenteleville, joilla on hankittuna aikaisempaa osaamista alalta, joko koulutuksen tai työkokemuksen kautta. Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto soveltuu suoritettavaksi tuotantolaitoksissa tai tehtaissa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518, etunimi.sukunimi@sasky.fi
Koulutuksen sisältö ja tutkinto lehtori Hannu Hohtari, 040 3474078, etunimi.sukunimi@lhkk.fi

Hae koulutukseen