Lataa pdf

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, graafinen suunnittelu

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja
Koulutusaika: 6.8.2020 – 31.5.2023
Hakuaika: 18.2.2020 – 30.4.2020
Osaamisala: Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Graafinen suunnittelija on viestin viejä, joka suunnittelee ja toteuttaa visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin medioihin. Suunnittelija kuuntelee asiakkaan odotuksia ja täyttää niitä omaa luovuuttaan käyttäen. Ammattilaisen on osattava suunnitella visuaalisia kokonaisuuksia erilaisiin kanaviin.
Ammatissa tarvitaan visuaalista osaamista, luovuutta, asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötaitoja.
Graafisia suunnittelijoita työskentelee mainos- ja viestintätoimistoissa, kustantajilla, peligrafiikan suunnittelijoina, sanoma- ja aikakauslehdissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Koulutuksen sisältö

Opiskelun keskeistä sisältöä on käsin tekemisen yhdistyminen digitaaliseen osaamiseen. Opintojen kuluessa tutustutaan visuaalisen viestinnän eri ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Osastolla opitaan sommittelemaan, käyttämään värejä, kuvittamaan ja toteuttamaan painotuotteita sekä tekemään verkkosuunnittelua.
Opintojen sisältö: piirtäminen ja dokumentointi, maalaus ja dokumentointi, taidehistoria, visuaalisen viestinnän historia, kuva-analyysi, muut kulttuurit, ilmaisullinen piirustus ja maalaus, kuvamanipulaatio, kuvasommittelu, väriteoriat, avaruudellinen hahmottaminen, portfolio, kuvitus, asiakastyöt, valokuvaus, kuvakerronta, typografian suunnittelu, painotuotteen suunnitteluprosessi, graafinen teknologia, suunnitelmasta painofilmiksi, yritys- ja tuotegrafiikka, informaatiografiikka, näyttelysuunnittelu, taitto, sähköinen viestintä, kirjasuunnittelu.

Koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, minkä pohjalta opiskelijalla on hyvä mahdollisuus työllistyä ja toimia työmarkkinoilla itsenäisesti tai toisen palveluksessa. Graafisen viestinnän opiskelu antaa myös hyvän pohjan jatkokoulutukseen graafisen suunnittelun ja muotoilun tai kuvataiteen aloille.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), jatkuvan haun kautta voivat hakea ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista ja opintokäynneistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon.
Koulutus on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Lisätietoja antaa

Opintotoimisto:
044 755 4532
ikata@sasky.fi

Hae koulutukseen