Lataa pdf

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Erikoiskosmetologi
Hakuaika: 1.3.2021 – 31.12.2022
Osaamisala: Ihon erikoishoidon osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on monipuoliset kädentaidot ja erikoisosaamista erilaisista työ- ja hoitomenetelmistä. Hän osaa palvella asiakkaita yksilöllisesti ja korkeatasoisesti tuotetuntemustaan ja erikoisosaamistaan laajasti hyödyntäen. Hän osaa luoda yhteistyöverkostoja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnon suorittanut osaa johtaa asiakkuuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille kehittämällä palveluja. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia projekteja. Hän osaa huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta kaikissa tilanteissa ja kehittää työyhteisöään sekä edistää kestävää kehitystä. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa työtänsä ja hyödyntää sitä omassa urasuunnittelussansa. Erikoiskosmetologi osaa tehdä asiakkaille ihonhoidon palvelukokonaisuuksia erikoishoitomenetelmillä.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnossa on kaksi kaikille osaamisaloille pakollista tutkinnon osaa: asiakkuuksien johtaminen (30 osp) ja projektin johtaminen (30 osp). Ihon erikoishoidon osaamisalalla pakollisena tutkinnon osana on ihon erikoishoitopalveluissa toimiminen (60 osp). Opiskelijan tulee lisäksi sisällyttää tutkintoon 60 osp valinnaisia tutkinnon osia.

Opiskelu on työvaltaista oppisopimuskoulutusta, jossa projektit, asiakkuudet ja erikoishoitopalvelut toteutetaan omassa yrityksessä tai työnantajan työympäristöissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskeluun sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja ja erilaisia työelämässä tapahtuvia projekteja.

Opiskelijavalinta tapahtuu henkilökohtaisen valintahaastattelun kautta.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua alasta kiinnostuneet kauneudenhoitoalan toisen asteen tutkinnon suorittaneet. Haku tapahtuu jatkuvan haun kautta. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiseen on oppisopimustyöpaikka tai mahdollisuus yrittäjän oppisopimukseen.

Oppisopimuskoulutuksessa työtä on viikossa vähintään 25 h. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa tehtävään valittu työpaikkaohjaaja, esimerkiksi esimies tai muu työpaikan työntekijä. Yrittäjälle nimetään mentori toisesta yrityksestä. Opiskelijan työtehtävien tulee vastata tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia.

Tutkintokokonaisuus on 180 osp, joka muodostuu n. 2 v oppisopimusopiskelusta henkilökohtaistamisen mukaisesti.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on hyvät valmiudet toimia yrittäjänä, yrityksen vastuutehtävissä, kouluttajana, myymälävastaavana, esimiehenä tai asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia kosmetiikkateollisuudessa tai muodin ja kulttuurin parissa. Hän voi toimia myös lähialojen, kuten palvelu-, sosiaali-, terveys-, liikunta- ja hyvinvointialojen yrityksissä tai organisaatioissa.

Kustannukset opiskelijalle

EAT-koulutuksen hinta on 250 euroa.

Lisäksi kustannuksia voi syntyä mm. koulumatkoista, työvälineistä ja opintokäynneistä.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle edellä esitettyjen kustannuksien jälkeen maksutonta. Työnantaja ja opiskelija sopivat lähiopetusjaksojen palkallisuudesta sekä matka- ja majoituskorvauksista. Mikäli nämä jaksot ovat palkattomia, opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin sekä matkakorvauksiin. Edut haetaan erikseen sopimuksen mukaisesti oppilaitoksesta.

Lisätietoja antaa

Riina Sunila
040 084 5001
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen