Lataa pdf

Hoiva-avustajakoulutus, 60 osp

Koulutusaika: 5.8.2021 – 31.5.2022
Hakuaika: 1.1.2021 – 31.7.2021

Koulutuksen kuvaus

Hoiva-avustajakoulutus antaa perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa päivittäisiä avustamis- ja
huolenpitotehtäviä. Hoiva-avustajakoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita
ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa ammattitaitoa.
Koulutus koostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta.
Suoritettavat tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp).

Koulutuksen sisältö

Hoiva-avustajat työskentelevät palveluissa, jotka tukevat asiakkaan hyvinvointia. Hoiva-avustajan työtä ovat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa sekä viriketoiminnassa. Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä
esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten palvelu- ja hoivakodeissa sekä kotihoidossa.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet.

Pääsyvaatimukset:
– peruskoulu tai vastaava
– vähintään 18 vuoden ikä
– kielitaito vähintään B1.1

Muuta huomioitavaa

Koulutukseen opiskelijat valitaan pääsykokeen ja haastattelujen sekä mahdollisen kielitestin perusteella. Ammatillista koulutusta (laki 531/2017) koskevan säädöksen mukaan (ns. Sora-laki) opiskelijaksi sosiaali- ja terveysalan
perustutkintoon ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen.

Lisätietoja antaa

Eija Uotila
puh. 050 3458 725
eija.uotila@sasky.fi

Hae koulutukseen