Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (691592) | Sasky
Lataa pdf

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (691592)

Koulutusaika: 26.10.2020 – 12.8.2022
Hakuaika: 1.9.2020 – 19.10.2020
Osaamisala: Tuotantotekniikan osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Levyseppähitsaajan tai koneistajan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita työskentelemään metalliteollisuudessa. Koulutukseen valittavalla henkilöllä tulee olla valmiudet työskennellä vähintään vuorotyössä. Hakijalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta.

Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Työssään levyseppähitsaaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Tutustu levyseppähitsaajan koulutuspolkuun ja työhön osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=rmVxMMoHW0g .

Koneistaja työskentelee osana tuotantoa, jossa valmistetaan työpiirustusten mukaisia kappaleita ohjelmoimalla ja käyttämällä automaattisia CNC- koneita. Valmistus voi olla yksittäiskappaleiden tekemistä tai sarjavalmistusta. Koneistaja toimii koneistustehtävissä sekä valmistettujen tuotteiden mittaus- ja laadunvarmistustehtävissä. Erikokoisia ja eri tarkkuusvaatimuksilla koneistettuja osia käytetään kaikkialla kone- ja laiterakennuksessa, muussa teollisessa tuotannossa sekä suoraan kuluttajille toimitetuissa tuotteissa. Tutustu koneistajan koulutuspolkuun ja työhön osoitteessa https://www.mytech.fi/k%C3%A4denj%C3%A4lki-n%C3%A4kyy-ja-onnistumisen-tunne-innostaa .

Koulutuksen sisältö

Koulutus alkaa neljä kuukautta kestävällä orientointijaksolla, jonka aikana tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS ja varmistetaan opiskelijan soveltuvuus ammattiin. Opiskeluun liittyy tietopuolista opetusta, käytännön harjoittelua ja työssäoppimisjaksoja metallialan yrityksissä. Työssäoppiminen toteutuu työharjoitteluna, joka syventää oppilaitoksessa hankittuja tietoja ja taitoja sekä loppuharjoitteluna, jonka tavoitteena on yritykseen työllistyminen.Tutkinto suoritetaan osioittain järjestettävissä näyttötilaisuuksissa.

– Levyseppähitsauksen tutkinnon pakolliset osat ovat hitsaus- ja levytyöt, valmistustyöt, asennuksen ja automaation perustyöt.
Valinnaiset osat ovat hitsaus, teräsrakenne- ja levytyöt, levyjen CNC-leikkaus, CNC-särmäys ja ohutlevytyöt.
– Koneistutuksen pakolliset osat ovat valmistustyöt, asennuksen ja automaation perustyöt sekä koneistus.
Valinnaiset osat ovat manuaalikoneistus, CNC-sorvaus, CNC-jyrsintä, CAD/CAM-ohjelmointi, konepajamittaukset ja robotin käyttö.
– Kaikille yhteiset tutkinnonosat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutkinnon rakenteet löydät opetushallituksen sivuilta osoitteesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855075/reformi .

Kenelle

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille peruskoulun suorittaneille henkilöille.

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .
Koulutukseen hakeminen ja valinta TE-palveluiden sivulta: Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.
Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemuksesi huolella. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi levyseppähitsaajan tai koneistajan koulutukseen ja työhön. Kerro hakemuksessasi myös, mikä tekee mielestäsi sinusta alalle soveltuvan.
Jos olet hakenut samaan aikaan myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Pirkanmaan seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka opiskelun aikainen majoitus järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Lisätietoja antaa

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.