Lataa pdf

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneistaja
Osaamisala: Tuotantotekniikan osaamisala

Tavoitteet

Tutkinnon suorittanut osaa lukea ja hyödyntää alan teknisiä kuvia ja dokumentteja työssään, käyttää alan koneita ja työkaluja oikein ja huolellisesti. Hän hallitsee modernit valmistustekniikat, osaa tehdä tehtäväkokonaisuuksia ja osaa työskennellä tuotannossa ja työyhteisössä taloudellisesti ja turvallisesti. Hän osaa mitata tarkasti ja tehdä oikeita materiaalivalintoja ja vastaa valmistamansa tai asentamansa tuotteen laadusta. Tutkinnon suorittanut osaa hyödyntää automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita sekä noudattaa työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. Tutkinnon suorittanut osaa arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa tilanteissa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua joko valmistus- tai asennustöihin. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt, sekä muovi- ja kumituotteiden valmistaminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutusohjelman valinta

 

 

Tutkinnossa valitaan tuotantotekniikan osaamisalasta joko koneistajan tai levyseppähitsaajan opinnot ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella.

 

 

Kansainvälistyminen

Työssäoppimista on mahdollista suorittaa tietyin edellytyksin myös ulkomailla.

Sisältö

 

Ammatillisissa opinnoissa perehdytään

– asennuksen ja automaation, koneistuksen sekä levyseppähitsaajan perustöihin

– manuaalikoneistukseen

– koneistukseen

– CNC-koneistukseen

 

– CAD/CAM -tekniikkaan

– ammattitaitoa täydentäviin opintoihin

Opetus toteutetaan luokka- ja työsaliopetuksena sekä työssäoppimisjaksoilla.

 

 

Lisätietoja antaa

Saara-Leena Kytömäki, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: saara-leena.kytomaki@sasky.fi,
Puhelin: 044 7288402,

Hae koulutukseen