Lataa pdf

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneistaja
Osaamisala: Tuotantotekniikan osaamisala

Tavoitteet

Tutkinnon suorittanut osaa lukea ja hyödyntää alan teknisiä kuvia ja dokumentteja työssään, käyttää alan koneita ja työkaluja oikein ja huolellisesti. Hän hallitsee modernit valmistustekniikat, osaa tehdä tehtäväkokonaisuuksia ja osaa työskennellä tuotannossa ja työyhteisössä taloudellisesti ja turvallisesti. Hän osaa mitata tarkasti ja tehdä oikeita materiaalivalintoja ja vastaa valmistamansa tai asentamansa tuotteen laadusta. Tutkinnon suorittanut osaa hyödyntää automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita sekä noudattaa työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. Tutkinnon suorittanut osaa arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa tilanteissa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua joko valmistus- tai asennustöihin. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt, sekä muovi- ja kumituotteiden valmistaminen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös ulkomailla.

Sisältö

Ensimmäisenä vuotena kaikilla on samanlaiset ammatilliset perusopinnot, jonka jälkeen erikoistutaan levyseppähitsaajaksi tai koneistajaksi. Luokkatilat, työsalit, joissa on ajanmukaiset käsikäyttöiset koneet ja ohjelmoitavat työstökonekeskukset ja hitsausrobotit sekä työelämässä tapahtuva oppiminen. Jokaiselle tehdään opintojen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vahva työelämäyhteistyö perustuu vuosien yhteistyöhön alueen teknologiateollisuuden kanssa.

Lisätietoja antaa

Tarja Perolainen, opinto-ohjaaja,
Sähköposti: tarja.perolainen@sasky.fi,
Puhelin: 050 338 3314,

Hae koulutukseen