Lataa pdf

KONKARIVALMENTAJA KOULUTUS 22.1.2024 – 15.9.2024

Koulutusaika: 22.1.2024 – 15.9.2024
Hakuaika: 9.11.2023 – 11.12.2023

Koulutuksen kuvaus

Tule vahvistamaan tiimivalmentamistaitojasi ammattitaitoa ja syventävässä koulutusohjelmassa. Koulutuksen sisällöt pohjaavat esihenkilökoulutuksen teemoihin, painottaen erityisesti tiimien johtamisosaamisen kehittämistä. Koulutuksen aikana tulet siis täydentämään osaamistasi tiimivalmentajana ja tiimiliiderinä. Koulutus syventää ymmärrystäsi tiimien roolista organisaation muutoskyvykkyyden aikaansaamisessa sekä tiimin roolista osana organisaatiota ja sidosryhmäverkostoa. Opit hyödyntämään mentorointia osana tiimien kehittämistä sekä edistämään työhyvinvointia osana esihenkilötyötä ja tiimien valmentamista.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa tuotekehitysosaamistaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla.  Yrittäjällä tulee olla koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Katso lisää sasky.fi > opiskelijalle > oppisopimus

Tiimivalmennustyyppisessä koulutusohjelmassa kehitetään omaa osaamista yhdessä muiden osallistujien kanssa sekä henkilökohtaisella tietopuolisella opiskelulla (kirjallisuus) sekä valmennuksen aikana tehtävillä kokeiluilla. Keskiössä ovat käytännön tekeminen sekä yhteinen kokemuksien ja tiedon jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa. Ohjelma on käytännöllinen ja keskusteleva, jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan valmennuksen sisältöön omien osaamistarpeiden mukaan. Se kannustaa uuden kokeiluun, itsensä ylittämiseen ja erilaisten toimintatapojen kehittämiseen omassa organisaatiossa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tiimiakatemia Global Oy kanssa. Valmentajina toimivat Tiimiakatemia Globalin kokeneet valmentajat Hanna Waldén ja Tatu Tuohimetsä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu seitsemästä (7) osasta ja toteutetaan sekä lähi- ja etäjaksoja vuorotellen.
Orientaatio ½ etäpäivä
Valmennuksen tavoitteet, toteutus ja oppimismenetelmät
Mihin olemme menossa ja miten hyödynnämme tiimivalmentajan osaamista esihenkilötyössä lähitulevaisuudessa?
Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen valmennukselle ja omalle esihenkilötyölle.
Oman tai pienryhmän kehittämiskohteen valitseminen valmennuksen sovellutuskohteeksi.
Mentorointi osana tiimien kehittymistä.

Oman Tiimivalmentajuuden filosofia ja työkalut 2 lähipäivää

Muutosjohtaminen: vaikuttaminen, muutokseen sopeutuminen, uudet tavat ajatella ja toimia
Työn imu: motivaation, yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen osana esihenkilötyötä ja tiimien valmentamista
Työryhmästä tiimiksi: tiimiroolit, tiimisopimus, mittarit ja johtajuus tiimissä
Asiakas: asiakasrajapinnassa toimimisen johtaminen valmennuksen keinoin.
Työhyvinvoinnin vahvistaminen monisukupolvisessa työyhteisössä

Tiimien valmentaminen käytännössä ½ etäpäivä
Edellisten teemojen soveltamisen sparraus

Tiimien valmentaminen käytännössä ½ etäpäivä
Edellisten teemojen soveltamisen sparraus

Oppivan yhteisön rakentaminen 1 lähipäivä
Henkilöstön valmennusohjelman suunnittelu ja toteutus
Käytännön ongelmat esihenkilön ja tiimivalmentajan työssä
Esihenkilönä ja tiimivalmentajana toimimisen erityskysymykset ja -tilanteet
Tiimi osana organisaatiota ja sidosryhmäverkostoa

Tiimien valmentaminen käytännössä ½ etäpäivä
Edellisten teemojen soveltamisen sparraus

Yhteenveto 1 lähipäivä
Henkilökohtaisten oppimistulosten jakaminen
Toteutetun kehittämistyön tulosten jakaminen (parhaat käytänteet)
Tulevaisuuden ennakointi ja suunnittelu

Kenelle

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti esihenkilöille, asiantuntijoille sekä tiimivastaaville, joilla on jo kokemusta tiimien valmentamisesta ja johtamisesta, sekä tiimien esihenkilönä toimimisesta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja syventää jo olemassa olevaa tiimivalmennusosaamista sekä tiimin esihenkilönä toimimista.

Lisätietoja antaa

Oppisopimusasiat: Koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518
Koulutussisältö: Toimitusjohtaja ja asiakkuuspäällikkö Heikki Toivanen, 040 521 1067, heikki.toivanen@tiimiakatemia.com

Hae koulutukseen