Lataa pdf

Lähiesimiestyön ammattitutkinto sosiaali- ja terveysalalle

Koulutusaika: 16.1.2024 – 4.2.2025
Hakuaika: 7.9.2023 – 1.11.2023

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen. Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissäsi ja saat virallisen tutkintotodistuksen.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n esimiestyön ammattilaisten kanssa.

Lähipäivät toteutetaan Luotain Consulting Oy:n tiloissa Tampereella. Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä ja koulutuspäiviin on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti lähipäivistä, verkkotyöskentelystä sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Lähipäivät ovat aktiivista tekemistä ja yhdessä oppimista. Lähipäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa opiskelija kehittää omaa osaamistaan. Yrittäjällä tulee olla koko koulutuksen ajan voimassa YEL- tai MYEL-vakuutus. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkaohjaaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteita.

Katso tutkinnon perusteet: Opintopolku.fi > ePerusteet > Ammatillinen koulutus > hae tutkinnon nimellä: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

TUTKINNON OSAT:
-Lähiesimiehenä toimiminen (pakollinen tutkinnon osa)
valinnaiset (2)
-Henkilöstötyö
-Kehittämissuunnitelma

LÄHIPÄIVÄT:

• 16.1.2024 Orientaatiojakso
• 27- 28.2.2024 Liiketoimintaosaaminen
• 21.3.2024 Henkilöstöjohtaminen
• 7-8.5.2024 Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä
• 14.8.2024 Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät
• 24-25.9.2024 Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen
• 16.10.2024 Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana
• 3.12.2024 Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa
• 4.2.2025 Kehittämissuunnitelmat

Huom. Muutokset mahdollisia.

Kenelle

Valmennuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä toimivat henkilöt Koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit päivittäisjohtamisen erilaisissa toimintaympäristöissä osana työryhmää, tiimiä, osastoa tai palveluyksikköä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Koulutussisältö: Luotain Consulting Oy / Pia Vilanen, pia.vilanen@luotain.net

Oppisopimusasiat: Susanna Pirttinen, 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi

Hae koulutukseen