Lataa pdf

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Tunneälykäs lähijohtaja

Koulutusaika: 31.8.2021 – 9.6.2022
Hakuaika: 1.6.2021 – 16.8.2021

Koulutuksen kuvaus

Tämä lähijohtajien koulutusohjelma antaa sinulle osaamista, varmuutta ja työkaluja ryhmän johtamiseen valmentavalla otteella. Osallistujana opit taitoja, joilla mm. vahvistat työyhteisön vuorovaikutusta, jaat vastuuta, sitoutat työntekijöitä, ratkot haastavia tilanteita, tuet nopeaa oppimista ja työntekijöiden hyvinvointia ja kehität jatkuvasti työryhmäsi toimintaa.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti koulutuspäivistä, työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omassa työssä. Koulutuspäivät ovat tavoitteellista ja toiminallista yhdessä oppimista. Lähipäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Ohjelma järjestetään yhteistyössä Stara Consultingin johtamisen ja kehittämisen ammattilaisten kanssa, ja toteutetaan verkossa. Osallistua voit siis mistä vain.

Osaamisesi osoitat käytännön työtehtävissäsi ja koulutuksen päätteeksi saat virallisen tutkintotodistuksen.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien sisällöt antavat valmiuksia tutkinnon suorittamiseen ja tukevat Lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteita.

TUTKINNON OSAT:
kaikille yhteinen:
– Lähiesimiehenä toimiminen
valinnaiset osat (2):
– Henkilöstötyö
– Asiakkuuksien hoito
– Kehittämissuunnitelma

LÄHIPÄIVÄT:
31.8.2021 Minä lähijohtajana: Itsensä johtamisen taidot
(itsetuntemus ja toimiva vuorovaikutus, itsensä johtamisen taidot, reflektointi ja jatkuva oppiminen, lähijohtajan erilaiset roolit)

28.9.2021 Tunneälykäs johtaminen 1
(työyhteisön tunteet, psykologinen turvallisuus, luottamuksen rakentaminen tiimissä, dialogin merkitys, empatian rooli)

26.10.2021 Tunneälykäs johtaminen 2
(työn merkityksellisyys ja piilossa oleva potentiaali, avoimuuden ilmapiiri, valmentava johtajuus, osallistava käytännöt, ryhmäreflektio & katse tulevaan)

22.11.2021 Lähijohtajan vastuut ja velvollisuudet
(yhteiset pelisäännöt, vastuutus & valtuutus, hyvinvoiva työyhteisö, varhaisen välittämisen malli)

14.12.2021 Lähijohtaja taitavana vuorovaikuttajana
(vuorovaikutustyylit/DISC, erilaisuus voimavarana, onnistuneen vuorovaikutuksen elementit)

13.1.2022 Muuttuva työelämä 1
(millaista kulttuuria luot, tulevaisuuden työelämä – kohti yhdessä ohjautuvuutta, tavoitteiden asettaminen, viestiminen ja seuranta: itseohjautuvuuden ja yhdessä ohjautuvuuden tukeminen)

3.2.2022 Muuttuva työelämä 2
(tulevaisuuden työelämätaidot, tulevien osaamistarpeiden arviointi, jatkuva oppiminen ja perehdytyskäytännöt, kehittämiskäytännöt)

15.3.2022 Lähijohtamisen menetelmät 1
(ratkaisukeskeiset menetelmät & haastavat tilanteet, kehityskeskustelut)

28.4.2022 Lähijohtamisen menetelmät 2
(ratkaisukeskeiset menetelmät & haastavat tilanteet, osallistavat palaverikäytännöt, työyhteisöviestintä lähijohtamisen tukena)

9.6.2022 Työntekijäkokemuksen vaikutus asiakaskokemukseen
(mistä työntekijäkokemus syntyy, asiakaskokemuksen arviointi, jatkuva parantaminen, arvonluonti)

Kenelle

Koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit vastuullisessa roolissa erilaisissa toimintaympäristöissä osana työryhmää, tiimiä, osastoa tai palveluyksikköä. Voit jo hoitaa lähijohtajan tehtäviä, suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä tai hoitaa kehittämistehtäviä. Koulutusohjelma soveltuu myös lähijohtajan tehtäviin siirtyville tai esimiestään tuuraaville henkilöille.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Koulutussisältö: Miia Tanskanen, 045 131 0910 miia.tanskanen@staraconsulting.fi
Tutkinnon suorittaminen: Tuija Nikkanen, 040 480 9518, tuija.nikkanen@sasky.fi (palaa lomalta 2.8.2021)
Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta: https://sasky.fi/opiskelijalle/oppisopimus/

Hae koulutukseen