Lataa pdf

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmennusta esimiehille

Koulutusaika: 25.8.2020 – 25.11.2021
Hakuaika: 1.2.2020 – 17.8.2020

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Koulutus kasvattaa esimiehen itsetuntemusta ja lisää ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta alaisiin, motivaatioon ja innostukseen. Koulutus selkiyttää osallistujan omaa esimiesroolia, omia vahvuuksia ja kehittämistehtäviä oman työtehtävän näkökulmasta. Valmennuksessa opetellaan, kuinka rakennetaan luottamusta eri tyyppisten ihmisten kanssa ja kuinka ratkaistaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Lähiesimiesvalmennus kirkastaa ymmärrystä erinomaisen esimiestyön tunnusmerkeistä, toimivan palveluprosessin tuottamisen kriittisistä menestystekijöistä ja muutostilanteiden johtamisesta.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, pääosin Tampereella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omia esimiestaitojaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Ammattitaitoa hankintaa omassa työssä sekä tutkintokoulutuksena, joka toteutetaan monimuotovalmennuksena, jossa on lähiopetuspäiviä 1- 2 kertaa kuussa oman suunnitelman mukaisesti Tampereella sekä verkko-oppimista ja kehittämistehtäviä. Tutkintokoulutus toteutetaan osin yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n esimiestyöalan ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:
• Lähiesimiehenä toimiminen
ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
• Henkilöstötyö
• Kehittämissuunnitelma

25.8.2020 Orientaatiojakso / Lähiesimiehenä toimiminen
Oppisopimuksen asiat
Työelämä muutoksessa, megatrendit
Esimiehenä toimiminen ja itsetuntemus
Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

10.9.2020 ICT-taidot esim. Word ja Excel-käyttö, kartoitus etukäteen/ Lähiesimiehenä toimiminen

16.-17.9.2020 Liiketoimintaosaaminen/Lähiesimiehenä toimiminen * Kehittämissuunnitelma Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
Kehittämiseen innostamisen taito
Esimiestyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
Kannattavuus, budjetointi, talouden tunnusluvut ja mittarit
Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

19.11.2020 Henkilöstöjohtaminen / Henkilöstötyö
Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

26. – 27.1.2021 Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä / Henkilöstötyö
Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä
Esimiehen vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
Esimiehen haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

16.3.2021 Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät / Lähiesimiehenä toimiminen
Valmentavan johtamisen taidot
Esimiehen viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

27.- 28.4.2021 Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen / Kehittämissuunnitelma
Säännöllinen vuoropuhelu esimiehen ja työntekijöiden välillä
Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
Työryhmien johtaminen

18.5.2021 Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana / Lähiesimiehenä toimiminen
Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
Palvelulupaus ja palveluasenne
Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit sosiaali- ja terveysalalla
Ammatillinen vuorovaikutus ja asiakaspalvelijan viestinnälliset taidot
Haastavat asiakastilanteet.
Reklamaatioiden hoitaminen osana esimiehen työtä

9.9.2021 Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa / Kehittämissuunnitelma
Laadun johtaminen
Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
Riskien hallinta

25.11.2021 Kehittämissuunnitelmat / Kehittämissuunnitelmat
Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Kenelle

Valmennuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä toimivat henkilöt.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi,

tutkinnoista vastaava Susanna Forsblom, 040 7438823, susanna.forsblom@sasky.fi

Valmentajat: Katriina Hälikkä, Johdon työnohjaaja, HHJ-tutkinto, henkilöstöjohtaminen, valmentava johtajuus, HTM

Merja Talkio-Vilanen MBA, HHJ-tutkinto, johdon valmentaja, strategiatyö/johtaminen, ammatillinen opettaja

Tuula Savolainen, Työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija, ammat.opettaja, Arvostava™ esimiesvalmentaja

Pauliina Vallin, YTM työnohjaaja, Business coach, valmentava johtajuus, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja

Luotaimen sähköiset oppimisympäristöt: koulutuskoordinaattori Markus Pusa, 0400 419865, markus.pusa@luotain.net

Hae koulutukseen