Lataa pdf

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmennusta esimiehille

Koulutusaika: 12.10.2021 – 7.3.2023
Hakuaika: 18.6.2021 – 12.9.2021

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiuksia kehittyä esimieheksi, joka taitaa valmentavan johtajuuden taidot, tietää tehtävänsä esimiehenä, tuntee sekä työlainsäädännön että työyhteisöjen dynamiikkaa ja osaa johtaa työyhteisön positiivisesti muutokseen.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Luotain Consulting Oy:n esimiestyön ammattilaisten kanssa.

Lähipäivät (12 kpl) toteutetaan Tampereella Luotain Consulting Oy:n tiloissa tai koronatilanne huomioiden verkossa. Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti lähipäivistä sekä työssäoppimisesta ja opittujen asioiden hyödyntämisestä omaan työhön. Lähipäivät ovat aktiivista tekemistä ja yhdessä oppimista. Lähipäivien aikana saadut opit ja vinkit, opiskelijoiden jakamat kokemukset sekä henkilökohtainen ohjaus auttavat sinua kehittymään työssäsi.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteita.
Katso tutkinnon perusteet ePerusteet.

TUTKINNON OSAT:

pakollinen tutkinnon osa:
-Lähiesimiehenä toimiminen

valinnaiset tutkinnon osat:
-Henkilöstötyö
-Kehittämissuunnitelma

LÄHIPÄIVÄT:

12.10.2021 Orientaatiojakso (Etänä)
– Työelämä muutoksessa, megatrendit
– Esimiehenä toimiminen ja itsetuntemus
– Muutoksen johtamisen lähtökohdat, palveleva johtaminen

7-8.12.2021 Liiketoimintaosaaminen
– Liiketoimintaympäristö, strategia ja brändi
– Palvelun kehittäminen ja jatkuvan parantamisen periaate
– Kehittämiseen innostamisen taito
– Esimiestyö ja toiminnan tuloksellisuus, esimiehen taloustaidot
– Kehittämissuunnitelma: hanke- ja toteutussuunnitelma

8.2.2022 Henkilöstöjohtaminen
– Perehdyttäminen ja perehdyttämisen arviointi
– Työ- ja palvelusuhteita koskeva lainsäädäntö, työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvä lainsäädäntö sekä työhyvinvoinnin varmistamisen käytännöt, yhteistoimintaan liittyvät käytännöt
– Palkkauksen periaatteet ja palkitseminen

12-13.4.2022 Ihmistuntemuksen merkitys esimiestyössä
Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esimiehenä
– Esimiehen vuorovaikutustaidot, erilaiset ihmistyypit ja oman käyttäytymisen mukauttaminen
– Motivaatio, sitoutuminen ja työhyvinvointi
– Esimiehen haastavat tilanteet ja työyhteisöjen ongelmatilanteet

1.6.2022 Valmentava johtaminen ja esimiehen ratkaisukeskeiset menetelmät
– Valmentavan johtamisen taidot
– Esimiehen viestinnälliset taidot ja ratkaisukeskeinen viestintä
– Kannustaminen, puuttuminen ja palautteen antaminen

6-7.9.2022 Suunnitelmallisuus ja suorituksen johtaminen
– Säännöllinen vuoropuhelu esimiehen ja työntekijöiden välillä
– Rakentava palautekulttuuri ja myönteisen palautteen merkitys
– Tehokkaat palaverikäytänteet, suorituksen johtaminen, tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen
– Osaamisen johtaminen, osaamistarpeiden ennakointi
– Työryhmien johtaminen

15.11.2022 Esimies asiakastyön johtajana, esimies laadunvarmistajana
– Kriittiset menestystekijät ja palveluprosessi
– Palvelulupaus ja palveluasenne
– Erinomaisen asiakaspalvelijan tunnusmerkit

31.1.2023 Laadunjohtaminen, lainsäädännön vaatimukset ja prosessit kunnossa.
– Laadun johtaminen
– Toiminta ja lainsäädännön vaatimukset
– Riskien hallinta

7.3.2023 Kehittämissuunnitelmat
– Kehittämissuunnitelmien läpikäyminen ja koulutuksen päätös

Huom. muutokset mahdollisia.

Kenelle

Koulutusohjelma sopii sinulle, joka toimit päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä (esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä).

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Koulutussisältö: Pia Vilanen, 044 2832 673, pia.vilanen@luotain.net
Oppisopimusasiat: Susanna Pirttinen, 044 5604 518, susanna.pirttinen@sasky.fi
Tutkintoasiat: Anne Friman, 044 5604 705, anne.friman@sasky.fi

Hae koulutukseen