Lataa pdf

Lähiesimiestyön ammattitutkinto verkossa

Koulutusaika: 30.10.2023 – 30.10.2024
Hakuaika: 8.8.2023 – 3.10.2023

Koulutuksen kuvaus

Käytännönläheinen esimieskoulutus tukee esimiehen ammatillista kasvua ja kehittymistä esimiehenä. Koulutus tarjoaa osaamista ihmisten johtamiseen ja motivoimiseen ja kartuttaa valmiuksia toimia työelämässä työnantajan edustajana. Se antaa valmiuksia työryhmän työskentelyn suunnitteluun, ohjaamiseen ja kehittämiseen, vahvistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja antaa työvälineitä muun muassa asiakkuuksien, kannattavuuden ja henkilöstötyön kehittämiseen. Esimieskoulutuksessa syvennytään monipuolisesti esimiestyön eri osa-alueisiin ja vahvistetaan taitoja esimiestyössä.

Koulutus koostuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti verkko-opinnoista ja oppimistehtävistä. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Opiskeluoikeutta on noin yksi vuosi. Käytössäsi ovat monipuoliset kurssimateriaalit ja asiantuntijoiden aito ohjaus. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston johtamisen ja esimieskoulutuksen ammattilaisten kanssa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä, jossa kehittää omia esimiestaitojaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS ja siinä määritellään tutkinnon osat, koulutuksen toteutusaika sekä nimetään työpaikkakouluttaja/mentori, joka vastaa oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin työpaikalla. Katso lisää opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien sisällöt antavat valmiuksia tutkinnon suorittamiseen ja tukevat Lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteita.

Johdatus esimiestyöhön
Toimiva tiimi
Hyvä esimiesviestintä
Esimiehen juridiikka
Ketterät prosessit
Oikeanlaista osaamista
Pätevänä esimiestyöhön

Sekä valinnan mukaan kaksi (2) seuraavista kursseista:

Kannattava toiminta (toiminnan kannattavuus)
Turvallinen työpaikka (henkilöstötyö)
Tavoitteena kehittäminen (kehittämissuunnitelma)
Asiakaspalvelun resepti (asiakassuhteiden hoito)

Kenelle

Esimieskoulutus soveltuu kaikille esimiestehtävissä toimiville ja esimiestyöhön hakeutuville

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi

Hae koulutukseen