Lataa pdf

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, 75 osp

Lähihoitaja
Osaamisala: Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALAOPINNOT (75 osp)

Työskenteletkö/haluatko työskennellä lähihoitajana mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa? Tartu tilaisuuteen ja vahvista osaamistasi Mielenterveys- ja päihdetyön syventävillä osaamisalaopinnoilla!

OPINTOJEN SUORITTAMINEN
Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena pääasiallisesti verkko-opintoina, jotka sisältävät erilaisia oppimistehtäviä ja asiantuntijaluentoja. Työpajaopetusta oppilaitoksella on 6 päivää/osaamisala. Teoreettisen opetuksen lisäksi opiskelu sisältää työelämässä oppimista osaamisalan ammattitaitovaatimusten mukaisissa toimintaympäristöissä.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa on 2 tutkinnon osaa,
– Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp
– Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp,
joista molemmista opiskelija suorittaa näytön opintojen loppuvaiheessa.

Koulutus kestää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti noin vuoden. Osaamisalaopinnot on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Koulutuksen aikana saat valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten mielenterveyspotilaiden ja päihteiden käyttäjien hoitoa ja kuntoutumista. Saat myös valmiuksia ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä verkostotyöhön. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä, jossa oma persoonallisuutesi on tärkein työkalusi ja se vaatii sinulta jatkuvaa itsetuntemuksen kehittämistä ja työhyvinvoinnistasi huolehtimista. Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajana voit työskennellä mm. psykiatrisissa sairaaloissa, päivätoimintakeskuksissa, kuntoutuskodeissa, vanhusten hoitolaitoksissa sekä päihdehuollon ja asumispalvelun yksiköissä.

Kenelle

Koulutus sopii mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleville lähihoitajille tai lähihoitajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan esimerkiksi siirtyessään alalla uuden asiakasryhmän pariin sekä niille, jotka haluavat täydentää opintojaan (Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osa suoritettu).

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista sekä opintokäynneistä. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelu on maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Jatkuva haku
• Hae koulutukseen tämän sivun alaosasta löytyvällä hakulomakkeella.
• Hakulomakkeen saatuamme kutsumme sinut haastatteluun joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkistathan siis, että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Tarkistathan myös roskapostikansion!
• Haastattelun jälkeen opiskelijavalinta vahvistetaan ja hakijoille lähetetään tieto valinnasta tai valitsematta jättämisestä.
• Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, sinut ohjataan tarvittaessa kielitaidon osaamiskartoitukseen.

SORA-LAKI
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa
Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.
Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b §:ssä (951/2011).
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
Terveydenhuoltoalalla yleisimpiä esteitä ovat erilaiset ihottumat ja allergiat, tukielinten sairaudet ja psyykkiset sairaudet. Myös eräillä muilla aloilla on terveyteen ja fyysisiin ominaisuuksiin liittyviä erityisvaatimuksia.

Erityisesti astmaa, diabetesta, epilepsiaa tai muuta tasapainoon vaikuttavaa sairautta, sydän- ja verisuonitauteja, allergiaa ja käsi-ihottumaa sairastavien tai mikäli henkilöllä on näön tai kuulon heikkoutta tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, tulisi mahdollisimman tarkoin selvittää etukäteen, miten heidän terveytensä soveltuu suunnitelluille ammattialoille.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja
Eija Uotila
puh. 050 345 8725
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen