Lataa pdf

Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja ja lentokonehuoltaja

Hakuaika: 21.2.2023 – 31.12.2023

Koulutuksen kuvaus

Lentokoneasennuksen perustutkinto antaa valmiudet ilma-alusten huolto-, muutos- ja korjaustehtäviin. Lentokoneasentajan työtehtävänä on varmistaa omalta osaltaan ilma-aluksen lentokelpoisuus. Koulutus toteutetaan yhteiseurooppalaisen koulutusohjelman mukaan ilmailuviranomaisen valvonnassa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä Suomessa ja Euroopassa.

Opinnoissa perehdytään lentokoneiden järjestelmiin, voimalaitteisiin, rakenteisiin sekä huoltotekniikkaan.

Tärkeitä taitoja alalla ovat englannin kielen hallitseminen, looginen ja tekninen ajattelutaito, huolellisuus, ohjeiden noudattaminen, vastuullisuus ja tunnollinen asenne.

Koulutuksen sisältö

Lentokoneasennuksen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Pakollisten ja valinnaisten opintojen laajuus riippuu osaamisalasta.

Opinnoissa voi valita suuntautumiseksi lentokoneasentajan (lupakirjaluokka B1.1 ja B1.2) tai lentokonehuoltajan (lupakirjaluokka A1 ja A2) osaamisalan.

Tarkemman kuvauksen tutkinnon muodostumisesta löydät ePerusteet –palvelusta.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu).

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, oppikirjoista ja työvälineistä. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan (oppisopimuksella opiskelevat eivät kuulu maksuttoman ruokailun piiriin).

Opetus on maksutonta laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Koulutukseen haetaan yhteishaun kautta, opintopolku.fi

Hakijat valitaan koulutukseen haastattelun ja soveltuvuuskokeen perusteella.
Osaamisalatoiveen voi esittää pääsykokeen yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Outi Jämsä
Mäntän seudun koulutuskeskus
puh. 044 728 8546
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen