Lataa pdf

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Osaamisala: Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Liiketoiminnan ammattitutkinto – alan ammattilaisten kohtaamis- ja kehittämispaikka!
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen tavoite
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinoinnista ja asiakaslähtöisestä ajattelusta. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen aikana kehität osaamistasi työelämässä oppi- tai koulutussopimuksella. Perehdyt myynnin ja markkinoinnin ilmiöihin hankkimalla uutta tietoa ja jakamalla kokemuksia vertaisryhmän kanssa vuorovaikutteisissa verkkotapaamisissa (1-2 kertaa kuukaudessa). Oman ammattitaidon ja osaamisen tunnistamisen myötä, omat työtehtävät kehittyvät mielekkäämpään suuntaan.

Koulutuksen sisältö

Valitsemalla itseäsi kiinnostavat tai työpaikallasi tarpeelliset tutkinnonosat kohdennat ammattitaitosi kehittymistä tiettyihin osa-alueisiin. Voit suorittaa haluamasi tutkinnon osan tai koko tutkinnon, joka muodostuu kolmesta tutkinnon osasta:

1) Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp (pakollinen tutkinnonosa)

2) Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp, jompikumpi seuraavista
• Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp tai
• Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp

3) Valinnaiset tutkinnon osat 2, 60 osp, jokin seuraavista
• Asiakashankinta, 60 osp
• Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp
• Projektinhallinta, 60 osp
• Ratkaisumyynti, 60 osp
• Tapahtumatuotanto, 60 osp
• Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp
• Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp

TAI

• Tutkinnon osa toisesta osaamisalasta, 40-60 osp
• Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 20-60 osp

Kenelle

Alalla toimiville, kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Opiskelujen käytännön työtehtävien vuoksi, opiskelijalla on oltava koulutus- tai oppisopimus tutkinnon tavoitteisiin soveltuvaan työpaikkaan.

Kustannukset opiskelijalle

Opiskelumaksu 150 € (alv 0 %), oppisopimuskoulutuksessa ei opiskelumaksua.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Muuta huomioitavaa

Koulutukseen on jatkuva haku. Joustava aloitus sovittaessa.

Lisätietoja antaa

Opettaja Anu Huhtala
Mäntän seudun koulutuskeskus
puh. 044 728 8815
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen