Lataa pdf

Liiketoiminnan ammattitutkinto, sähköisen markkinoinnin osaaminen

Koulutusaika: 2.9.2020 – 1.9.2021
Hakuaika: 2.1.2020 – 31.12.2020
Osaamisala: Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää erityisesti digitaalisen myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevien osaamista.

Tutkintokoulutus toteutetaan yhteistyössä Nordic Marketingin liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisten kanssa. Koulutus muodostuu neljästä jaksosta, jotka koostuvat omatoimisesta verkko-opiskelusta, lähiopetuksesta Tampereella, omassa työssä oppimisesta sekä tehtävistä omien tavoitteiden mukaisesti. Lähiopetukseen voi osallistua myös etänä videon välityksellä. Jokaisen jakson alussa on erillinen aloituslähipäivä uusille mukaan tuleville opiskelijoille. Koulutuksen kesto 1 -1,5 vuotta.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon osat:
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
Markkinointiviestinnän toimeksianto
Valinnaiset osat:
Asiakashankinta tai
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella ja on opiskelijalle maksuton. Lisätietoja oppisopimuksesta [[https://sasky.fi-s.seravo.com/opiskelijalle/oppisopimus/]]

Koulutuksen sisältö

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN STRATEGIA JA MARKKINOINNIN SUUNNITTELU
Omatoiminen verkko-opiskelu
– asiakaslähtöisen digitaalisen markkinoinnin strateginen suunnittelu (b2b, b2c)
– tuloksellinen toiminnan suunnittelu, tavoitteet, mitattavuus ja seuranta
– asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
– markkinointisuunnitelman laatiminen
– kärkiviestien, sisältöjen ja kanavien tunnistaminen

ASIAKASHANKINTA VERKOSSA JA DIGITAALINEN ASIAKASPALVELU
Aloituspäivä uusille opiskelijoille 2.9.2020, haku viimeistään 17.8.2020 lähiopetus 22.- 23.9.2020
– digitaalinen löydettävyys ja saavutettavuus
– ansaitun ja ostetun median hyödyntäminen (hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta)
– suosittelu- ja vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen
– digitaalisen asiakaspalvelun organisointi ja asiakkaan kuuntelu ja palautteen kerääminen
– mittaaminen, seuranta, analytiikka (mm. Google Analytics)

SOSIAALINEN MEDIA JA SISÄLTÖMARKKINOINTI ASIAKASHANKINNAN KEINOINA
Aloituspäivä uusille opiskelijoille 4.11.2020, haku viimeistään 19.10. lähiopetus 24.- 25.11.2020
– sisältömarkkinoinnin keinot ja hyödyntäminen tuotteiden myynnissä
– digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median kanavat ja niiden hyödyntäminen
– tehokkaiden digitaalisten markkinointikampanjoiden suunnittelu, toteuttaminen ja tulosten mittaaminen

ASIAKASLÄHTÖINEN MYYNTI JA PALVELUMUOTOILU VERKOSSA
– oman suoramyynnin kehittäminen, verkkokauppa ja verkkosivusto
– uusasiakashankinta ja asiakkuuksien hallinta (CRM)
– digitaalisen asiakaskokemuksen ja ostettavuuden kehittäminen (esim. asiakkaan ostokokemus ja palvelupolut)
– digitaalisen myynnin ja markkinoinnin jakelukanavat
– myynnin- ja markkinointitoimintojen mittaaminen ja kehittäminen
– digitaaliset liiketoimintaa säätelevät lait ja asetukset (mm. tietosuojalaki)

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti digitaalisen myynnin ja markkinoinnin parissa työskenteleville.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkiintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen, 044 560 4518, susanna.pirttinen@sasky.fi,
tutkinnoista vastaava Sari Yliviikari, 050 3413200, sari.yliviikari@sasky.fi ja
opetusjaksojen sisällöistä Suvi Ahola, 050 546 4190, suvi.ahola@nordicmarketing.fi.

[[https://sasky.fi/opiskelijalle/oppisopimus/]]

Hae koulutukseen