Lataa pdf

Liiketoiminnan ammattitutkinto, sähköisen markkinoinnin osaaminen

Koulutusaika: 21.9.2021 – 30.9.2022
Hakuaika: 6.5.2021 – 31.8.2021

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää erityisesti digitaalisen myynnin ja markkinoinnin parissa työskentelevien osaamista.
Tutkintokoulutus toteutetaan yhteistyössä Nordic Marketingin liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisten kanssa. Koulutus muodostuu neljästä jaksosta ja kahdesta koulutuspäivästä, omatoimisesta verkko-opiskelusta, lähiopetuksesta Tampereella, työssä oppimisesta sekä oppimistehtävistä omien tavoitteiden mukaisesti. Lähiopetukseen voi osallistua myös etänä videon välityksellä. Jokaisen jakson alussa on erillinen aloituslähipäivä uusille mukaan tuleville opiskelijoille. Koulutuksen kesto 1 -1,5 vuotta.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon osat:
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
Markkinointiviestinnän toimeksianto
Valinnaiset osat:
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella ja on opiskelijalle maksuton. Lisätietoja oppisopimuksesta [[https://sasky.fi-s.seravo.com/opiskelijalle/oppisopimus/]]

Koulutuksen neljäs haku päättyy 31.8.2021.

Koulutuksen sisältö

KOULUTUKSEN ALOITUSPÄIVÄ 21.9.2021
– koulutuksen toteutusmalli ja koulutuspäivät, sähköinen oppimisympäristö Moodle

ASIAKASHANKINTA VERKOSSA JA DIGITAALINEN ASIAKASPALVELU 5.-6.10.2021
(Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu)
– digitaalinen löydettävyys ja saavutettavuus
– ansaitun ja ostetun median hyödyntäminen (hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta)
– suosittelu- ja vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen
– digitaalisen asiakaspalvelun organisointi ja asiakkaan kuuntelu ja palautteen kerääminen
– mittaaminen, seuranta, analytiikka (mm. Google Analytics)

SÄHKÖISEN MARKKINOINNIN STRATEGIA JA MARKKINOINNIN SUUNNITTELU
(Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen)
Omatoiminen verkko-opiskelukokonaisuus, suoritusaika 1.-17.12.2021
– asiakaslähtöisen digitaalisen markkinoinnin strateginen suunnittelu (b2b, b2c)
– tuloksellinen toiminnan suunnittelu, tavoitteet, mitattavuus ja seuranta
– asiakasryhmien tunnistaminen ja segmentointi
– markkinointisuunnitelman laatiminen
– kärkiviestien, sisältöjen ja kanavien tunnistaminen

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMEKSIANTO 1.12.2021
(Markkinointiviestinnän toimeksianto)
– toimeksiannon tarkoitus, tavoitteet ja toimenpiteet
– toimeksiannon toteutus ja vaikutuksien analysointi

SOSIAALINEN MEDIA JA SISÄLTÖMARKKINOINTI ASIAKASHANKINNAN KEINOINA 1.-2.2.2022
(Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu)
– sisältömarkkinoinnin keinot ja hyödyntäminen tuotteiden myynnissä
– digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median kanavat ja niiden hyödyntäminen
– tehokkaiden digitaalisten markkinointikampanjoiden suunnittelu, toteuttaminen ja tulosten mittaaminen

ASIAKASLÄHTÖINEN MYYNTI JA PALVELUMUOTOILU VERKOSSA 26.-27.4.2022
(Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu)
– oman suoramyynnin kehittäminen, verkkokauppa ja verkkosivusto
– uusasiakashankinta ja asiakkuuksien hallinta (CRM)
– digitaalisen asiakaskokemuksen ja ostettavuuden kehittäminen (esim. asiakkaan ostokokemus ja palvelupolut)
– digitaalisen myynnin ja markkinoinnin jakelukanavat
– myynnin- ja markkinointitoimintojen mittaaminen ja kehittäminen
– digitaaliset liiketoimintaa säätelevät lait ja asetukset (mm. tietosuojalaki)

VISUAALINEN SISÄLLÖNTUOTANTO SOMEEN JA MUUHUN MARKKINOINTIIN 23.8.2022
(Markkinointiviestinnän toimeksianto)
-Tutustut visuaalisen kuvan tehoon, opit käyttämään työkaluja visuaalisen sisällön tuottamiseen sekä perehdyt ilmaisiin ja maksullisiin kuvapankkeihin.
-Haluan sisältöni näkyvän oikeasti! Miten kuva tai video erottuu?
-Haluan sisältöni jäävän mieleen! Millainen kuva oikeasti huomataan ja muistetaan?
-Haluan yleisön jakavan sisältöäni eteenpäin! Millainen sisältö jaetaan eteenpäin?
-Työkalut visuaalisen sisällön tuottamiseen (esimerkkiohjelmat Canva, Adobe Spark jne.).
-Kuvapankit, kuvakoot ja kuvien käyttöoikeudet.

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti digitaalisen myynnin ja markkinoinnin parissa työskenteleville.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvaatteista, -jalkineista ja -välineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatteista ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Oppisopimusasiat koulutuspäällikkö Marja Kivivuori, 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi
Tutkintovastaava Sari Yliviikari, 050 341 3200, sari.yliviikari@sasky.fi (palaa lomalta 2.8.2021)
Opetusjaksojen sisällöistä Suvi Ahola, 050 546 4190, suvi.ahola@nordicmarketing.fi.

[[https://sasky.fi/opiskelijalle/oppisopimus/]]

Hae koulutukseen