Lataa pdf

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto – myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutusaika: 18.1.2022 – 28.2.2023
Hakuaika: 30.6.2021 – 30.11.2021
Osaamisala: Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen avulla luomme osallistujalle valmiuksia suunnitella ja toteuttaa liiketoimintalähtöistä digitaalista markkinointiviestintää sekä tuloksellista digitaalista myyntiä. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa osallistujan ymmärrystä digitaalisen markkinointiviestinnän sekä myynnin vaikuttavuuden seuraamisesta, mittaamisesta ja kehittämisestä.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä NordicMarketing Finlandin kanssa.

Koulutuspäivät toteutetaan etä- ja/tai lähiopetuksena Tampereella. Koulutukseen voi osallistua myös etänä, sillä kaikki koulutuspäivät videoidaan.

Opinnot koostuvat henkilökohtaisesti sinulle laaditun suunnitelman mukaisesti lähiopetuksesta (aina myös etäosallistumismahdollisuus videon kautta), etäopetuksesta, omatoimisesta verkko-opiskelusta, pienryhmäohjauksesta sekä etätehtävistä ja työpaikalla oppimisesta normaaleissa työtehtävissä.

Oppisopimuksen solmiminen edellyttää päätoimista työpaikkaa, jossa kehittää omaa osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksessa nimetään työpaikkakouluttaja, joka vastaa oppimisen ohjauksesta työpaikalla. Katso lisää SASKY > opiskelijalle > oppisopimus.

Koulutuksen sisältö

Opintopäivien aiheet mukailevat Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon perusteista.

TUTKINNON OSAT:
– Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
– Digitaalisen myynnin kehittäminen
– Digitaalinen markkinointiviestintä

18.1.2022 Aloituspäivä

VASTUULLINEN LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN

8.2.2022 Yrityksen manuaalinen ja digitaalinen ekosysteemi
-digitalisaation tuomat muutokset yritysten liiketoimintaan
-yrityksen toimintaprosessien kuvaus sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämiskohteiden tunnistaminen
-Yrityksen digitaalinen ekosysteemi

9.2.2022 Digijohtaminen
-Digitaalisen liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja prosessi kohtainen johtaminen (HR, CRM, Talous, Markkinointi, Myynti, Kumppanuusverkosto)
-Digitaalisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelma, budjetointi, osaamisen varmistaminen, ohjelmistovalinnat ja rahoitusinstrumentit
-Harjoitustehtävän anto

15.3.2022 Isokuva yrityksen toiminnoista ja digitiekartta
-Digitaalinen ekosysteemi ja ison kuvan hahmottaminen kehittämisen tueksi
-Harjoitustehtävän purku, vertaisoppiminen ja keskustelu

DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

3.5.2022 Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma ja käytännön suunnittelu
-digitaalisen markkinoinnin osa-alueet
-kilpailija-analyysi
-tavoitteellisen digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen käytännössä – taktiset keinot
-digitaalisen markkinoinnin tarkoituksen mukaiset tavoitteet ja toimenpiteiden seurantatyövälineet
-digitaalisen markkinoinnin kiinteä kytkeminen myyntiin ja asiakkuushallintaan (Sales & CRM)
-digitaalisen markkinoinnin budjetointi – mitkä kaikki maksaa?

4.5.2022 Markkinointiautomaatio avuksi
-markkinointiautomaatio-ohjelmistot avuksi käytännön työhön
-manuaalinen sisältötuotanto vs. automaattinen sisältötuotanto
-mallipohjia ja vuosikellon työvälineitä käytäntöön ja harjoitustehtävän tekoon
-esimerkkejä markkinointiautomaation tehokkuudesta
-harjoitustehtävän anto

1.6.2022 Markkinointisuunnitelman toteuttaminen
-Harjoitustehtävien läpikäynti, vertaisoppiminen ja käytännön harjoituksia

DIGITAALISEN MYYNNIN KEHITTÄMINEN

6.9.2022 Verkkokaupan perustaminen I
-Verkkokaupan perustaminen käytännössä: palvelujen ja tuotteiden myynti verkossa, ohjelmistot, logistiikka ja varastointi, asiakashallinta ja -suhteiden hallinta, markkinointi ja lainsäädäntö

7.9.2022 Verkkokaupan perustaminen II ja asiakkaan kuuntelu
-Asiakkaan kuuntelujärjestelmän laadinta
-Suosittelumarkkinointi osana myyntiä
-Harjoitustehtävän purku

2.11.2022 Monikanavainen myynti I
-kivijalkakaupan, verkkokaupan ja muiden myyntikanavien (jakelukanavat) yhteistoiminta
-monikanavainen asiakaspalvelu ja asiakkaan palvelupolku
-CRM eli asiakkuuksien hallinta kuluttaja- ja yritysten välisessä kaupassa
-Asiakkuushallinnan liittäminen digitaalisen markkinoinnin toimintoihin
-Esimerkkejä käytännöstä

11.1.2023 Monikanavainen myynti II ja tiedolla johtaminen
-Asiakkuushallinnan käytännön toteuttaminen
-Asiakkaan polulla kerätyn datan hyödyntäminen myynnin ja markkinoinnin prosesseissa
Harjoituksia oman yrityksen asiakkuushallinnan järjestämiseksi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai omaavat kokemusta digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehtävistä ja haluavat kehittää ymmärrystään digitaalisen liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Koulutussisältö ja käytännöt: Greta Tanskanen, 040 162 4466, greta.tanskanen@nordicmarketing.fi
Oppisopimusasiat: Marja Kivivuori, 040 480 6658, marja.kivivuori@sasky.fi
Tutkintovastaava: Sari Yliviikari, 050 341 3200, sari.yliviikari@sasky.fi
Lisätietoa oppisopimuksesta: https://sasky.fi/opiskelijalle/oppisopimus/

Hae koulutukseen