Lataa pdf

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Koulutusaika: 20.11.2023 – 31.12.2024
Hakuaika: 1.11.2023 – 31.12.2024

Koulutuksen kuvaus

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa toimia alan vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Hänellä on hyvät monikanavaiset viestintävalmiudet sekä riittävä kielitaito ja hän osaa verkostoitua ammatillisesti. Työssään hän pystyy kehittämään toimintaa sekä omaa osaamistaan tavoitteellisesti.

Valitun osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta opiskelija voi toimia erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, kaupan alalla, taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, kiinteistönvälityksessä tai kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä.

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävänä koulutuksena, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Siinä määritellään koulutuksen kesto, laajuus sekä valittavat tutkinnon osat. Oma aiempi osaaminen huomioidaan suunnittelussa.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja sen aikana maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle. Oppisopimuskoulutus opiskelijalle maksutonta. Työantajan edellytetään nimeävän työpaikkaohjaajan opiskelijalle. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän ympäristöissä oman suunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen (60 osaamispistettä). Lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti, jotka täsmentyvät opiskelijan henkilökohtaistamiskeskustelussa. Tutkinto muodostuu yhteensä 180 osaamispisteestä.

Tutkinnon perusteet:
eperusteet.opintopolku.fi > liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Kenelle

Tutkinto sopii sinulle, joka toimit vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä liiketoimintaympäristössä.

Tutkintokoulutuksissa on tarjolla erilaisia painotuksia eri kohderyhmille.

Jatko-opintomahdollisuudet

Erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Lisätietoja antaa

Susanna Pirttinen
puh. 044 560 4518
susanna.pirttinen@sasky.fi

Marja Kivivuori
puh. 040 480 6658
marja.kivivuori@sasky.fi

Hae koulutukseen