Lataa pdf

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöneuvoja
Osaamisala: Luontoalan osaamisala

Tavoitteet

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja erikoistuneempi osaaminen luonto-ohjauksen, luonnonvarojen tuottamisen, luonto- ja ympäristöneuvonnan, poronhoidon tai ympäristönhoidon alalta. Tutkinnon suorittanut osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto- ja ympäristöneuvoja osaa opastaa ja ohjata kansalaisia vastuulliseen ja ympäristömyönteiseen toimintaan. Hän osaa lisätä ihmisten luonto- ja ympäristötietoutta ja neuvoa ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Porotalouden osaamisalan suorittanut poronhoitaja osaa huolehtia poroelinkeinon kannattavuudesta, porojen hyvinvoinnista ja ympäristön kestävyydestä. Hän osaa toimia paliskuntayhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä. Poronhoitaja osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia saamelaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä luonto- ja ympäristöalalla ohjauksen ja neuvonnan, luonnontuotealan, ympäristönhoidon tai poronhoidon työtehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Kaikille tutkinnon suorittajille yhteinen osa on kestävällä tavalla toimiminen. Ympäristöalan osaamisalan ympäristönhoitaja suorittaa lisäksi osan ympäristön hoitaminen. Luontoalan osaamisalan luonto-ohjaaja suorittaa lisäksi osan luonnossa ohjaaminen. Luontoalan osaamisalan luonnonvaratuottaja suorittaa lisäksi osan luonnontuotteiden tuottaminen. Luontoalan osaamisalan luonto- ja ympäristöneuvoja suorittaa lisäksi osan luonto- ja ympäristöneuvonta. Porotalouden osaamisalan poronhoitaja suorittaa osan poronhoito.

Näiden pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan osaamista ammatillisessa suuntautumisessa.

Lisätietoja antaa

Erkki Kemppi, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: erkki.kemppi@sasky.fi,
Puhelin: 044 5604721,

Hae koulutukseen