Maatalousalan perustutkinto | Sasky
Lataa pdf

Maatalousalan perustutkinto

Maaseutuyrittäjä
Osaamisala: Maatalousteknologian osaamisala

Tavoitteet

Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan muun muassa maatilamatkailua, koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista ja ympäristön hoitoa sekä palvellaan loma-asukkaita. Myös turkistalous ja sitä tukeva tuotanto, kuten rehunvalmistus, kuuluvat alaan. Maatalousalan ammatteja ovat maaseutuyrittäjä, maanviljelijä, lomittaja, maataloustarvikemyyjä, maatilamatkailuyrittäjä ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Eläintenhoitajat voivat työskennellä myös lemmikkieläinkaupan tai -hoitolan palveluksessa tai tutkimusavustajina. Myös turkistarhaus tarjoaa työtä alan osaajille. Kasvavana maaseudun palvelutoimintana ovat koneurakointi- ja alihankintatyöt.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjän on lisäksi suoritettava pakollisena osana maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjän on suoritettava osa maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen. Eläintenhoidon osaamisalan eläintenhoitajan on suoritettava osa eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Turkistalouden osaamisalan turkistarhaajan on suoritettava osa turkiseläinten kasvattaminen.

Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista.

Koulutusohjelman valinta

Osaamisalan valinta tehdään henkilökohtaistamisen yhteydessä opintojen alussa.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
Työskentely maatalousalalla
Maaseutuyrittäminen
Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen (maatilatalouden osaamisala)
Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen (maatalousteknologian osaamisala)

Valinnaiset tutkinnon osat:
Peltokasvien tuottaminen
Kasvilajikohtainen tuottaminen
Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta
Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
Automaation hyödyntäminen maataloudessa
Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
Eläinlajikohtainen tuotanto ja hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
Luomutuotteiden tuottaminen
Maataloustuotteiden jatkojalostus
Metsien hyödyntäminen
Rakentaminen maatilalla

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa:
Ratsastaminen ja ajaminen

Ammatillisiin tutkinnon osiin voi sisällyttää myös hevosten hoitoon liittyviä opintoja. Opetusmaatilalla toimii hevostalli.

Lisätietoja antaa

Olli Sairanen, opinto-ohjaaja,
Sähköposti: olli.sairanen@sasky.fi,
Puhelin: 044 3440572,

Hae koulutukseen