Maatalousalan perustutkinto | Sasky
Lataa pdf

Maatalousalan perustutkinto

Maaseutuyrittäjä
Osaamisala: Maatilatalouden osaamisala

Tavoitteet

Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan muun muassa maatilamatkailua, koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista ja ympäristön hoitoa sekä palvellaan loma-asukkaita. Myös turkistalous ja sitä tukeva tuotanto, kuten rehunvalmistus, kuuluvat alaan. Maatalousalan ammatteja ovat maaseutuyrittäjä, maanviljelijä, lomittaja, maataloustarvikemyyjä, maatilamatkailuyrittäjä ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Eläintenhoitajat voivat työskennellä myös lemmikkieläinkaupan tai -hoitolan palveluksessa tai tutkimusavustajina. Myös turkistarhaus tarjoaa työtä alan osaajille. Kasvavana maaseudun palvelutoimintana ovat koneurakointi- ja alihankintatyöt.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Maatilatalouden osaamisalan maaseutuyrittäjän on lisäksi suoritettava pakollisena osana maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen. Maatalousteknologian osaamisalan maaseutuyrittäjän on suoritettava osa maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen. Eläintenhoidon osaamisalan eläintenhoitajan on suoritettava osa eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Turkistalouden osaamisalan turkistarhaajan on suoritettava osa turkiseläinten kasvattaminen.

Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista erikoistumista ja osaamista.

Kansainvälistyminen

Kaikissa Kokemäen toimipisteen perustutkinnoissa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Yhteistyöoppilaitoksia ja yhteistyöyrityksiä on useassa EU-maassa.

Ulkomaanjakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvista opinnoista ulkomailla. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 5-10 viikkoa riippuen tutkinnon osasta. Oppilaitos tukee ulkomaanjaksoa rahallisesti.

Sisältö

KOULUTUS TOTEUTETAAN KOKEMÄEN TOIMIPISTEESSÄ Kauvatsantie 189 Kokemäki

Keskeinen oppisisältö:

  • maaseutuyrittämisen mahdollisuudet
  • peltokasvien tuottaminen
  • maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus
  • maatilan metsätalous
  • maatilarakentamisen perusosaaminen
  • työkyvyn ylläpito
  • ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat.

 Muuta tärkeää:

  • maatilan kesäjakso
  • koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi. 
  • vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa opinnoista opiskellaan työpaikoilla. Yhteistyöyrityksiä on eri puolella Suomea painottuen 150 km säteelle oppilaitoksesta. Lisäksi jakso voidaan suorittaa ulkomailla.  Jaksojen ajankohdista on neuvoteltu yritysten edustajien kanssa, jotta oppimiselle on parhaat mahdolliset ajankohdat. Työelämäjaksolla toteutetaan suurin osa näytöistä. Arvioinnin tekevät työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja sekä opiskelija itsearvioi suorituksensa.

Lisätietoja antaa

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäen toimipisteen toimisto,
Sähköposti: luonnonvara@sasky.fi,
Puhelin: 03 5212 3009,

Hae koulutukseen