Lataa pdf

Matkailualan perustutkinto

Vastaanottovirkailija
Osaamisala: Majoituspalvelujen osaamisala

Tavoitteet

Perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä
 • toimia yhteiskuntavastuullisesti ja palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti
 • hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta
 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.
 • Perustutkinnossa voi erikoistua hotellin vastaanoton, matkapalvelujen myynnin tai matkailupalvelujen toteuttamisen työtehtäviin.

  Tutkinnon suorittanut vastaanottovirkailija osaa

 • toimia erilaisin liikeideoin toimivien majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä
 • tehdä asiakkaiden huonevarauksia, sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen
 • esitellä ja myydä tuotteita ja palveluja
 • opastaa paikallisten matkailupalveluiden käytössä.
 • Tutkinnon suorittanut matka-asiantuntija osaa

 • toimia myynti- ja neuvontatehtävissä
 • suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkatuotteita ja -palveluja
 • neuvoa ja opastaa asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa.
 • Tutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa

 • toimia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä
 • suunnitella, markkinoida, myydä ja toteuttaa ohjelmapalveluja
 • hoitaa ja huoltaa myös palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita ja toimintaympäristöä.
 • Majoituspalvelujen osaamisalan suorittanut vastaanottovirkailija työskentelee hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä.

  Matkapalvelujen myynnin osaamisalan suorittanut matka-asiantuntija työskentelee valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä.

  Matkailupalvelujen osaamisalan suorittanut matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä.

  Jatko-opintomahdollisuudet

  Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammattija erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi yhteiskuntatieteiden (erikoistuen matkailualaan) tai kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

  Koulutuksen rakenne

  Kaikille pakollinen tutkinnon osa on Matkailualan asiakaspalvelu. Lisäksi matkailupalvelujen osaamisalan suorittava matkailupalvelujen tuottaja suorittaa tutkinnon osan Matkailupalvelujen toteuttaminen. Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisalan suorittava matkailuvirkailija suorittaa tutkinnon osan Matkailupalvelujen myynti ja neuvonta.

  Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan syvällisempää ammatillista osaamista.

  Koulutusohjelman valinta

  Tutkinnossa on vain yksi osaamisala, johon kaikki opiskelijat valitaan suoraan.

  Kansainvälistyminen

  Mahdollisuus kansainväliseen harjoitteluun on olemassa.

  Lisätietoja antaa

  Mari Järvenpää, koulutuspäällikkö,
  Sähköposti: mari.jarvenpaa@sasky.fi,
  Puhelin: 044 7288421,

  Hae koulutukseen