Lataa pdf

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja
Osaamisala: Biotekniikan osaamisala

Tavoitteet

Tutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa:

 • käyttää erilaisten tuotteiden valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvalisuusohjeiden mukaisesti
 • käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa
 • valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja
 • varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa
 • tehdä käyttäjäkunnossapitoa
 • Biotekniikan osaamisala, prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja osaa hoitaa bioteknisten valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita. Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja. Hän osaa käyttää kasvi- ja eläinsoluja, mikrobeja sekä geenimuokattuja organismeja asianmukaisesti työssään ja työskennellä puhdastilaluokitusten asettamien vaatimusten mukaisesti.

  Kemianteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja osaa käyttää kemiallisia, mekaanisia, termisiä, ympäristöteknisiä ja aineensiirron yksikköprosesseja. Hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja.

  Metallien jalostuksen osaamisala. prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja tuntee metallinvalmistuksen tai -jalostuksen päävaiheet raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteiksi ja osaa toimia metallin valmistus- tai jalostusprosessissa. Hän osaa prosessinohjauksen ja käynnissäpidon erikostuneena yhteen tai kahteen prosessin osaan.

  Paperiteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja tuntee massojen valmistuksen sekä paperin ja kartongin valmistuksen vaiheet ja osaa toimia jossakin massan, paperin, kartongin valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävissä tai prosessin osassa. Hän osaa suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Hän osaa tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja.

  Valimotekniikan osaamisala, valutuotevalmistaja

  Valutuotevalmistaja tuntee valamisen perusteet, käytettävät materiaalit ja osaa käyttää tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Hän osaa toimia jossakin valimon työvaiheessa, kuten muottien ja keernojen valmistuksessa, valamisessa tai valujen jälkikäsittelyssä ja laadunvarmistuksessa. Hän on erikoistunut joko kertamuotti- tai kestomuottimenetelmään. Tehtäviin kuuluu myös käytettävien välineiden huoltamista, puhdistamista ja tarkistamista.

  Työtehtäviä

  Prosessinhoitajan työtehtävät sisältävät erilaisten tuotteiden valmistusprosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta, valvontaa ja hoitoa. Tehtäviin voi kuulua lisäksi prosessin käytön- ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä sekä käyttäjäkunnossapitoa. Prosessinhoitaja erikoistuu biotekniikan, kemianteollisuuden, metallien jalostuksen, paperiteollisuuden tai valimoteollisuuden osaamisalaan.

  Biotekniikan osaamisala, prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja työskentelee biotekniikkaa hyödyntävässä tuotannossa, kuten diagnostiikkatuotteita, panimotuotteita, entsyymejä, perus- ja terveysvaikutteisia elintarvikkeita, biomateriaaleja ja biolääkkeitä valmistavassa teollisuudessa.

  Kemianteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja työskentelee kemiantekniikkaa hyödyntävässä tuotannossa, kuten peruskemikaaleja, öljynjalostuksen tai petrokemian tuotteita, biopolttoaineita, lääkkeitä, kosmetiikkaa, maaleja, pesu- ja puhdistusaineita tai hygieniatuotteita valmistavassa teollisuudessa. Hän voi työskennellä myös räjähdys-, liima-, hartsi-, painoväri-, elintarvike- tai metallurgisen teollisuuden tuotantoprosesseissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa.

  Metallien jalostuksen osaamisala, prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja työskentelee metalleista putkia, lankoja, tankoja, levyjä ja profiileita valmistavassa teollisuudessa sekä metallirikasteita jalostavassa teollisuudessa.

  Paperiteollisuuden osaamisala, prosessinhoitaja

  Prosessinhoitaja työskentelee paperiteollisuuden tuotannossa, kuten massanvalmistuksessa sekä paperin- ja kartongin valmistuksessa sekä niiden jatkojalostuksessa.

  Valimotekniikan osaamisala, valutuotevalmistaja

  Valutuotevalmistaja työskentelee valimossa, jossa valmistetaan erilaisia metallisia kappaleita, esimerkiksi koneen osia, työkaluja tai muita esineitä, valamalla.

  Jatko-opintomahdollisuudet

  Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin, maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnon tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

  Koulutuksen rakenne

  Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat käynnissäpito ja tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus. Levyteollisuuden osaamisalalla suoritetaan lisäksi osa levyteollisuuden prosessin hallinta. Sahateollisuuden osaamisalalla suoritetaan lisäksi osa sahateollisuuden prosessin hallinta. Kemiantekniikan osaamisalalla suoritetaan osa yksikköprosessin hallinta. Biotekniikan osaamisalalla suoritetaan osa bioteknisten prosessien hallinta. Paperiteollisuuden osaamisalalla suoritetaan osa prosessien hallinta ja käynnissäpito.

  Lisäksi kaikilla osaamisaloilla suoritetaan valinnaisia osia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista.

  Koulutusohjelman valinta

  Opintojen kuluessa viimeisenä vuotena viimeistään voi valita kumpaako, biotekniikan vai paperiteollisuuden osaamisalaa, haluaa painottaa.

  Kansainvälistyminen

  Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös ulkomailla.

  Sisältö

  Luokka- ja työsaliopetus sekä työelämässä tapahtuva oppiminen. Jokaiselle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

  Vahva työelämäyhteistyö perustuu vuosien yhteistyöhön alueen yritysten ja oppilaitoksen välillä.

  Lisätietoja antaa

  Tarja Perolainen, opinto-ohjaaja,
  Sähköposti: tarja.perolainen@sasky.fi,
  Puhelin: 050 338 3314,

  Hae koulutukseen