Lataa pdf

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Kiinteistönhoidon osaamisala,Kotityöpalvelujen osaamisala,Toimitilahuollon osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta voi valmistua kodinhuoltajaksi, toimitilahuoltajaksi tai kiinteistönhoitajaksi.

Kodinhuoltaja tukee asiakkaita arkiaskareissa heidän omissa kodeissaan ja kodinomaisissa laitoksissa. Työ on itsenäistä sekä edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi ammatissa vaaditaan käytännön taitoja, fyysistä kuntoa, järjestelmällisyyttä, vastuuntuntoa ja aitoa välittämistä.

Kodinhuoltajia työskentelee asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa, kotipalveluyrityksissä, päiväkodeissa ja vanhainkodeissa. Tutkinnon suorittaneilla on myös erittäin hyvät mahdollisuudet työllistyä sosiaali- ja terveysalalle henkilökohtaisiksi avustajiksi.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• hyvät vuorovaikutustaidot

• vastuullisuus

• järjestelmällisyys

• hyvä fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:

• asiakkaiden kodit

• terveydenhuoltolaitokset

• kotipalvelu

• palvelutalot

Toimitilahuoltaja työskentelee asuinkiinteistö- jen, julkisten tilojen, teollisuuslaitosten, liikennevälineiden sekä kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapitotehtävissä. Lisäksi tehtäviin voi kulua rakennusaikaista puhtaanapitoa, ulkoalueiden hoitoa, pienimuotoisia rakennusteknisiä korjaustöitä sekä aula- ja vahtimestaripalveluja. Työssä tarvitaan palveluhenkisyyttä, täsmällisyyttä, oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa ja fyysistä kuntoa.

Toimitilahuoltajiatyöskentelee mm. kouluissa, toimistoissa, liikuntatiloissa, tehtaissa, asuinkiinteistöissä, virastoissa, lentokentillä, ostoskeskuksissa, hotelleissa, ravintoloissa, liikennevälineissä sekä rakennustyömailla.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• palveluhenkisyys

• järjestelmällisyys ja huolellisuus

• omatoimisuus

• hyvä fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:

• sosiaali- ja terveyshuolto

• teollisuus- ja toimistokiinteistöt

• oppilaitokset ja päiväkodit

• kauppakeskukset ja myymälät

Kiinteistönhoitaja työskentelee erilaisten kiinteistöjen rakennus- ja huoltotehtävissä. Kiinteistönhoito on asiakaspalvelutyötä, jossa vastataan kiinteistöjen toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiinteistönhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistötekniikan eri osa- alueet, työ on vaihtelevaa sisä- ja ulkotyötä.

Kiinteistöhoidon koulutuksen saaneet työllistyvät yleensä talonmieheksi, huoltomieheksi tai kiinteistötyöntekijäksi. Alan työpaikkoja tarjoavat mm. kiinteistöhuollon yritykset, teollisuus- ja toimistokiinteistöt, isännöintiyritykset ja asuintaloyhtiöt.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• tekninen osaaminen

• vastuullisuus

• huolellisuus

TYÖPAIKKOJA:

• kiinteistöhuollon yritykset

• teollisuus- ja toimistokiinteistöt

• taloyhtiöt

• isännöintiyritykset

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansainvälisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää osaamista voi hankkia myös suorittamalla esimerkiksi ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Opintojen rakenne

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala). Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimike on kiinteistönhoitaja. Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimike on kodinhuoltaja. Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimike on toimitilahuoltaja. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp), kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (60 osp), valinnaisista tutkinnon osista (70 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 29, joihin sisältyy tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa.

Koulutukseen hakeutuminen