Lataa pdf

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja (koulutus nro 699588) Työvoimakoulutus

Hakuaika: 22.6.2021 – 15.8.2021
Osaamisala: Toimitilahuollon osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Koulutus järjestetään toimitilahuoltajan työtehtäviin suuntautuen. Tutkinto ja tutkinnon osat on erityisesti suunnattu asuinkiinteistöjen-, hotelli- ja majoitustilojen, kauppakeskuskusten- ja myymälöiden, oppilaitosten, päiväkotien sekä terveydenhuollon toimitiloihin. Koulutusmallilla on mahdollista kehittää osaamista työpaikan tarpeet huomioiden. Koulutuksen ensisijainen tavoite on työllistyminen.

Toimitilahuoltajan työ on asiakaspalvelutyötä, joka vaatii riittävän suomen kielen taitoa sekä hyvää fyysistä kuntoa. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille- ja työttömyysuhan alaisille TE-palveluiden asiakkaille, joilla on työnhaku voimassa.

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelija aloittaa orientointijaksolla, jonka kesto on 6.9.-12.11.2021. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, johon sovitaan yhdessä opettajan kanssa, mitkä tutkinnon osat valitaan. Suunnitelman laatimisessa huomioidaan aikaisempi työ- ja koulutushistoria, jotka voivat vaikuttaa opintojen pituuteen. Opintojen suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös mahdolliset oppimisvaikeudet, sekä aloitetaan opintoihin liittyvä työssäoppimispaikkojen kartoittaminen opiskelijan osaamisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Opinnot etenevät HOKS:n mukaan yksilö- tai ryhmäohjauksessa tutkinnon osa kerrallaan. Koulutuksen aikana on mahdollisuus osallistua HOKS:n mukaisiin, työelämässä vaadittaviin korttikoulutuksiin, kuten hygieniaosaamiskoulutus, sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspätevyyskoulutus, työturvakorttikoulutus sekä hätä/EA1 -korttikoulutus. Lisätietoa sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspätevyydestä voit lukea osoitteessa https://www.spek.fi/koulutus/turvallisuuskortit/sosiaali-ja-terveysala/ .

Työnhakuvalmennus ja aktiivinen työnhaku kouluttajan ohjauksessa sisältyy jokaiseen lähiopetuspäivään. Maahanmuuttajaopiskelijoiden opintoihin sisältyy alan ammattisanaston opiskelua suomen kielellä. Koulutukseen sisältyy myös väli- ja loppukoulutuspalautteiden anto.

Koulutuksen sisältö

Tutkintoon valmistava jakso muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sekä ohjatusta työharjoittelusta. Koulutus alkaa lähiopetuksella ja työelämän edellyttämillä turvallisuuskoulutuksilla. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla oppimisen painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä.

Koulutuksen välitavoitteena on, että opiskelija saavuttaa riittävät valmiudet suoriutua ammattialan yrityksissä suoritettavasta työharjoittelusta. Ohjatusta ja arvioidusta työharjoittelusta osa voidaan suorittaa myös palkallisena oppisopimusharjoitteluna. Palkallinen harjoittelujakso sovitaan aina oppilaitoksen ja TE-toimiston kanssa.

Tutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnossa kaikille pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Toimitilahuoltajan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat ovat perussiivouspalvelut ja ylläpitosiivouspalvelut. Valinnaiset opintoaineet painottuvat työssäoppimispaikkojen ja työelämän tarpeiden mukaan. Kaikille yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutus-, matemaattis-luonnontieteellinen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutkintorakenteeseen ja tutkinnon osiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/6749300

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Muuta huomioitavaa

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.15 numerosta 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksesi huolella. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi puhdistusalan koulutukseen ja työhön. Pohdi myös, mikä tekee sinusta alalle soveltuvan? Jos olet hakenut samaan aikaan myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi tuoda esiin, miten opiskelun aikainen majoittautuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Seuraa hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi .

Lisätietoja antaa

Sasky koulutuskuntayhtymän Tampereen palvelualan ammattiopisto, koulutuspäällikkö Katja Mannila, puh. 044 7745004, katja.mannila@sasky.fi.

Pirkanmaan TE-palvelut, asiantuntija Janne Virtala, janne.virtala@te-toimisto.fi.