Lataa pdf

Puutarha-alan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Viheralan osaamisala,Puutarhatuotannon osaamisala,Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

Puutarhuri on puutarhatuotannon sekä kukka- ja puutarhakaupan ammattilainen, joka vastaa itsenäisesti käytännön töistä puutarhaviljelmillä, kukka- tai puutarhakaupoissa. Kasvituntemuksen lisäksi työskentely ulkona erilaisissa sääoloissa ja joskus kuumissa kasvihuoneissa vaatii hyvää sopeutumiskykyä ja terveyttä.

Puutarhureita työskentelee viljely-yrityksissä, kuntien ja seurakuntien palveluksessa, puutarha- alan yrityksissä, taimistoilla, kukka- ja puutarhakaupoissa sekä yrittäjinä.

Alalla tarvittavia ominaisuuksia

• asiakaspalvelutaidot

• huolellisuus ja tarkkuus

• hyvä fyysinen kunto

Työpaikkoja

• kukkakaupat

• viheralueiden hoitoon ja rakentamiseen liittyvät työt

• puutarha-alan palveluiden ja tuotteiden myyntityöt

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansain- välisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Ei pääsy- ja valintakoetta

Koulutukseen hakeutuminen