Lataa pdf

Puutarha-alan perustutkinto

Puutarhuri
Osaamisala: Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

Tavoitteet

Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen puutarha-alan perusosaaminen ja syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta, puutarhatuotannosta tai viheralalta. Hän tunnistaa monipuolisesti puutarha-alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla, katetuissa tiloissa tai kukka- ja puutarhakaupassa. Hän osaa tuottaa laadukkaita ja turvallisia kukka- ja puutarhakaupan tai viheralan palveluita tai puutarhatuotteita sekä noudattaa alan säädöksiä ja sopimuksia. Tutkinnon suorittanut ymmärtää kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen merkityksen puutarha-alan toimintaan.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Hän osaa neuvoa asiakkaita sekä tehdä ja myydä sidontatöitä ja muita alan tuotteita. Hän osaa käsitellä kasveja varmistaen niiden myyntikelpoisuuden ja huolehtia myymälätiloista.

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa työskennellä avomaalla ja katetuissa tiloissa kasvattaen puutarha-alan tuotteita asiakkaille. Hän osaa valita tuotantotavan, viljelymenetelmät ja resurssitehokkaat työtavat ja käyttää alalla tarvittavia koneita ja laitteita.

Viheralan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa rakentaa ja kunnossapitää turvallisia, viihtyisiä ja luonnon monimuotoisuutta tukevia viheralueita. Hän tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. Hän osaa tulkita viherrakentamisen ja kunnossapidon asiakirjoja ja noudattaa alan laatuvaatimuksia. Hän osaa käyttää viheralueiden rakentamisessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita, laitteita ja työvälineitä.

Puutarha-alan perustutkinnon suorittanut puutarhuri voi toimia kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, viljelijänä puutarhatuotannossa tai viherrakentamisen tai viheralueiden kunnossapitotehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä esim. ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi maatalous metsätieteiden kandidaatin tai maisterin tai metsänhoitajan tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Tutkinnon kaikille pakolliset osat ovat työskentely puutarha-alalla ja yrittäminen puutarha-alalla. Puutarhatuotannon osaamisalalla suoritetaan lisäksi puutarhakasvien tuottaminen. Viheralan osaamisalalla suoritetaan lisäksi viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalalla suoritetaan lisäksi asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa.

Koulutusohjelman valinta

Osaamisalan valinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden syyslukukaudella.

Kansainvälistyminen

Kaikissa Kokemäen toimipisteen perustutkinnoissa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Yhteistyöoppilaitoksia ja yhteistyöyrityksiä on useassa EU-maassa.

Ulkomaanjakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvista opinnoista ulkomailla. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 5-10 viikkoa riippuen tutkinnon osasta. Oppilaitos tukee ulkomaanjaksoa rahallisesti.

Sisältö

Keskeinen oppisisältö:

  • asiakaspalvelun ja myymälätyöskentelyn harjoitteleminen
  • kukkasidonnan perustaitojen kehittäminen
  • kasvituntemus ja kukka- ja puutarhakaupan tuotetuntemus
  • tuotteiden esillelaitto ja hinnoittelu
  • yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet
  • ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat.

 

 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa opinnoista opiskellaan työpaikoilla. Yhteistyöyrityksiä on eri puolella Suomea painottuen 150 km säteelle oppilaitoksesta. Lisäksi jakso voidaan suorittaa ulkomailla.  Jaksojen ajankohdista on neuvoteltu yritysten edustajien kanssa, jotta oppimiselle on parhaat mahdolliset ajankohdat. Työssäoppimisympäristössä toteutetaan suurin osa näytöistä. Arvioinnin tekevät työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja sekä opiskelija itsearvioi suorituksensa.

Lisätietoja antaa

Eini Heinimaa, Koulutusohjaaja,
Sähköposti: eini.heinimaa@sasky.fi,
Puhelin: 0445604520,

Hae koulutukseen