Lataa pdf

Rakennusalan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Talonrakennuksen osaamisala,Kivialan osaamisala

Saskyssa voit kouluttautua talonrakentajaksi Hämeenkyrössä, Mäntässä ja Vammalassa (Ratakatu) sekä kivirakentajaksi Vammalassa (Sastamalankatu).

Rakennusalan perustutkinnossa opiskellaan talonrakennuksen tai kivialan osaamisalaa. Alalla työskentely edellyttää hyviä kädentaitoja, ongelmanratkaisukykyä, työpiirustusten lukutaitoa ja hahmotuskykyä sekä hyvää fyysistä kuntoa. Opinnoissa saat kattavan teoriaosaamisen ja pääset käytännössä harjoittelemaan alan työtehtäviä ja -tekniikoita erilaisilla rakennustyömailla.

Talonrakentaja on rakennusalan monitaitoinen ammattilainen, jonka monipuolisiin tehtäviin voivat kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen työt. Hän työskentelee työmailla, joilla rakennetaan uutta tai peruskorjataan vanhaa. Talonrakentajat työskentelevät pääasiassa rakennusliikkeiden ja rakennustuoteteollisuuden palveluksessa.

Kivirakentaja tuntee kiven rakenteen ja hallitsee eri kiventyöstömenetelmät automatiikkaa, tietotekniikkaa sekä hyviä kädentaitoja apuna käyttäen. Ammatissa tarvitaan loogista ajattelukykyä, tarkkuutta ja kädentaitoja.
Kivirakentajia työskentelee luonnonkiviteollisuudessa ja -louhoksilla sekä rakennusliikkeissä ja betoniteollisuudessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansain- välisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Opintojen rakenne

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

– kaikille osaamisaloille pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 25 osp

– talonrakennuksen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 45 osp

– kivialan osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 30 osp

– valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 75-90 osp

– yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Koulutukseen ei ole pääsykoetta.

Koulutukseen hakeutuminen