Lataa pdf

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalousruoanvalmistuksen osaamisala

Suurtalouskokki
Hakuaika: 1.1.2019 – 31.5.2020
Osaamisala: Suurtalousruoanvalmistuksen osaamisala

Tutkinnon kuvaus

Tutkinnon suorittaneen osaaminen
Ruokapalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa
– suunnitella työtehtävänsä ruoanvalmistuksen tehtävissä
– toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä ruoanvalmistustehtävissä
– toimia asiakaslähtöisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, taloudellisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti
– toimia työyhteisössä ja kehittää osaamistaan.

Ammattitutkinnossa voi erikoistua ravintolan tai suurtalouden ruoanvalmistustehtäviin.

Tutkinnon ravintolaruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut ravintolakokki osaa
– työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti ravintolan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
– työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
– esikäsitellä raaka-aineita oikein jalostusasteen mukaisesti
– valmistaa alku-, pää- ja jälkiruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia
– viimeistellä ja laittaa ruoka-annokset esille tarkoituksenmukaisella tavalla
– palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.

Tutkinnon suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut suurtalouskokki osaa
– työskennellä suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ammattikeittiön erilaisissa ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä
– toimia organisaation toiminta-ajatuksen mukaisesti
– työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
– valmistaa erilaisia ruokalajeja ja ateriakokonaisuuksia
– käyttää ammattimaisesti ja tehokkaasti ammattikeittiön koneita ja laitteita
– palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Ravintolaruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut ravintolakokki työskentelee ruokaravintolassa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työpaikkoja ovat erityyppiset ruokaravintolat, tilaus- ja juhlapalveluyritykset ja matkustajalaivojen ruokaravintolat.

Suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut suurtalouskokki työskentelee ammattikeittiössä kokin työtehtävissä.

Lisätietoja antaa

Tarja Virtanen puh. 044 728 9182 tarja.virtanen@sasky.fi

Hae koulutukseen