Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto | Sasky
Lataa pdf

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja

Tavoitteet

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa tehdä turvallisesti kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöitä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähkö-, automaatio- tai sähköverkkoasennuksiin.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 määritelty soveltuva koulutus ja automaatioasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja sähkö- ja automaatioasennukset. Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan sähköasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa sähkö- ja energiatekniikka. Sähkö- ja energiatekniikan osaamisalan automaatioasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista suuntautumista.

Sisältö

Sähköasentaja asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten, teollisuuden sekä energialaitosten sähköisiä järjestelmiä.

Laaja-alaisia sähköalan vaativia työtehtäviä harjoitellaan Vammalan koulun uudis- ja korjaurakennuskohteissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan työssäoppimisjaksojen yhteydessä, jolloin ammattiosaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella käytännön työtilanteissa ammattiosaamisen näytöillä. Työelämän edustajat tulevat näin entistä laajemmin mukaan arviointiin.

Työssäoppimisen suunnitelma laaditaan yhteistyössä paikallisten työelämäedustajien kanssa ja siinä otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet.

Lisätietoja antaa

Alakoski Anne-Mari, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: anne-mari.alakoski@sasky.fi,
Puhelin: 040 184 2665,

Hae koulutukseen