Lataa pdf

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja

Tavoitteet

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa tehdä turvallisesti kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöitä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähkö-, automaatio- tai sähköverkkoasennuksiin.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 määritelty soveltuva koulutus ja automaatioasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja sähkö- ja automaatioasennukset. Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan sähköasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa sähkö- ja energiatekniikka. Sähkö- ja energiatekniikan osaamisalan automaatioasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista suuntautumista.

Koulutusohjelman valinta

Ensimmäisenä vuotena kaikilla on samanlaiset ammatilliset perusopinnot, jonka jälkeen erikoistutaan automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojaan myös ulkomailla.

Sisältö

Sähköasentajat opiskelevat rakennusten sähkö- ja kiinteistöhuoltojärjestelmiä, sähköverkoston asentamista ja kunnossapitoa sekä huoltavat ja korjaavat sähkölaitteita.

Luokka- ja työsaliopetus sekä työelämässä tapahtuva oppiminen. Jokaiselle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vahva työelämäyhteistyö perustuu vuosien yhteistyöhön alueen yritysten ja oppilaitoksen välillä.

Lisätietoja antaa

Tarja Perolainen, opinto-ohjaaja,
Sähköposti: tarja.perolainen@sasky.fi,
Puhelin: 050 338 3314,

Hae koulutukseen