Lataa pdf

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja

Tavoitteet

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Kaikille tutkinnon suorittajille pakolliset osat ovat sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen ja sähkö- ja automaatioasennukset. Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisalan sähköasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa sähkö- ja energiatekniikka. Sähkö- ja energiatekniikan osaamisalan automaatioasentajan tutkinnossa on lisäksi suoritettava pakollisena osa kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio. Näiden pakollisten tutkinnon osien lisäksi suoritetaan valinnaisia tutkinnon osia, joilla vahvistetaan ammatillista suuntautumista.

Koulutusohjelman valinta

Tutkinnossa on vain yksi osaamisala, johon kaikki opiskelijat valitaan suoraan.

Lisätietoja antaa

Saara-Leena Kytömäki, koulutuspäällikkö,
Sähköposti: saara-leena.kytomaki@sasky.fi,
Puhelin: 044 7288402,

Hae koulutukseen