Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitaja
Koulutusaika: 1.1.2023 – 30.12.2023
Hakuaika: 1.1.2023 – 28.11.2023

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

SEURAAVA ALOITUSAIKA

Osaamisala ja tutkintonimike
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
• Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

Laajuus ja kesto
180 osp. Opintojen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (noin 3 vuotta).

Pääsyvaatimukset
– peruskoulu tai vastaava
– kielitaito vähintään B2
– pääsy- ja soveltuvuuskoe

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu). Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. (Työvoimakoulutuksessa ja oppisopimuksella opiskelevat eivät kuulu maksuttoman ruokailun piiriin)

Oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvalle opiskelijalle ammatillisessa koulutuksessa maksuttomia ovat
• opetus- ja päivittäinen ruokailu
• välttämättömät opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muu materiaali
• opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet.
• vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, joka toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa
• joissain erityistapauksissa (lähin oppilaitos yli 100 km) myös majoitus- ja matkakustannukset

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Seuraavat aloitukset ja soveltuvuuskoepäivät syksy 2023 (aikavaraus klo 10-16):

– aloitus 4.9.2023, soveltuvuuskoe 2.8.2023
– aloitus 6.11.2023, soveltuvuuskoe 12.10.2023
– aloitus 8.1.2024, soveltuvuuskoe 30.11.2023

Haku kevään toteutuksiin aukeaa 15.12.2023

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaajat

Minna Vainio, puh. 044 774 5005,
minna.vainio@sasky.fi

Tiina Lindh, puh. 044 774 5045,
tiina.lindh@sasky.fi

Hae koulutukseen