Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Mäntän seudun koulutuskeskuksessa voit opiskella seuraavia osaamisaloja:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:
– edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:
– työskentely mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala:
– toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:
– edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä

Vammaistyön osaamisalassa:
– edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä

Tarkemman kuvauksen tutkinnon muodostumisesta löydät ePerusteet – palvelusta.

Tutkintoon sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon myös opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. HOKSissa sovitaan opinnoista ja niiden suorittamistavoista sekä mahdollisista tukitoimista.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu).

Kustannukset opiskelijalle

Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista: esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Koulutukseen on jatkuva haku, hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Ennen opintojen aloitusta, opiskelijan on läpäistävä pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää seuraavat osiot:
• Ennakkotehtävä
• Psykologin haastattelu (WhatsApp)
• Kirjallinen osuus
• Persoonallisuustestit

Ennakkotehtävä haastatteluun
Ennen kirjallista testiosuutta hakija tekee ennakkotehtävän, johon hän saa hyperlinkin hakuajan jälkeen, oppilaitoksen opinto-ohjaajalta.

Psykologin haastattelu
Hakija haastatellaan (WhatsApp-puhelu) ennakkotehtävän tekemisen jälkeen. Haastattelussa hakijalle varmistetaan aika kirjalliseen testiosuuteen, joka suoritetaan oppilaitoksella.

Kirjallinen testiosuus oppilaitoksessa (kesto n. 2 tuntia)
• luovuus, kielellinen- ja matemaattinen osaaminen sekä looginen päättelykyky

Ajankohdat keväällä 2024:

To 15.2.2024 klo 10
To 18.4.2024 klo 10
Ke 5.6.2024 klo 10

Paikka: Mäntän seudun koulutuskeskus, A-siiven auditorio, Virtasalmentie 14, 35800 Mänttä

Ilmoittautuminen viikkoa ennen pääsy- soveltuvuuskokeen ajankohtaa opinto-ohjaaja Teija Elersille puh. 040 644 9256 tai sähköpostilla teija.elers@sasky.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään tämän jälkeen tarkemmat ohjeet pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisällöstä sekä aikatauluista.

Persoonallisuustestit (kesto n. 1 tunti)
Persoonallisuustestit tehdään kirjallisen osuuden jälkeen samana päivänä. Hakija saa psykologilta sähköpostiin linkin netin kautta tehtäviin testeihin. Testit voi tehdä kotona.

Soveltuvuusarviointi
Soveltuvuusarviointi muodostuu kirjallisesta osuudesta ja persoonallisuustesteistä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen kaikkien vaiheiden suorittamisen jälkeen psykologit arvioivat tutkimusten perusteella hakijan soveltuvuuden kyseiseen koulutukseen ja raportoivat soveltuvuusarvion koulutuksen järjestäjälle.

Opiskelijat valitaan haettavana oleviin aloituspaikkoihin pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella sekä hakutoiveen ja todistuspisteiden yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Hakija ei voi tulla valituksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutukseen SASKY koulutus-kuntayhtymän oppilaitoksiin, jos hän jää pois pääsy- ja soveltuvuuskokeesta tai saa kyseisestä kokeesta tai jostakin kokeen osa-alueesta hylätyn 0 pistettä.

Valintakokeen psykologisesta soveltuvuusarvioinnista vastaa Psykologitiimi Päämäärä Oy.

Lisätietoja antaa

Koulutuspäällikkö Saara-Leena Kytömäki
Mäntän seudun koulutuskeskus
puh. 044 728 8402
etunimi.sukunimi@sasky.fi

Hae koulutukseen