Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (koulutus nro 700774) Työvoimakoulutus

Lähihoitaja
Koulutusaika: 25.10.2021 – 31.12.2022
Hakuaika: 22.6.2021 – 24.9.2021

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

Tässä koulutuksessa opiskellaan lähihoitajaksi ja voit valita osaamisalaksi joko ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen tai vammaistyön.

Tyypillisiä vanhustyön osaamisalan työpaikkoja julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla ovat kotihoito, päivätoiminta, palvelutalot ja -keskukset, dementiayksiköt, vanhainkodit ja sairaalat. Vammaistyön suorittaneen lähihoitajan työpaikkoja ovat erilaiset vammaistyön toimintaympäristöt, kunnat, kuntayhtymät tai yksityisen sektorin palveluyksiköt.

Koulutus toteutetaan ajalla 25.10.2021 – 31.12.2022. Loma 10 pv heinäkuussa 2022.
Soveltuvuuskoe 29.9.2021
Haastattelu viikolla 40.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- terveysalan perustutkinto ja valmistua lähihoitajaksi. Opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus koostuu perustutkintokoulutuksesta, johon sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä tutkinnon viiden osan mukaisesti.
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Ikääntyvien hoito ja kuntoutus -osaamisala tai vammaistyön osaamisala
4. Toiminnalliset menetelmät
5. Yhteiset aineet

Päätoimisena toteutettavaan päivä- ja monimuotokoulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.

Kenelle

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan alalle soveltuva. Alan kokemus on eduksi ja tuntumaa alaan voi olla hankittuna myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Koulutukseen hakeutuvan elämäntilanteen on oltava jo opiskelun aikana sellainen, että voi tehdä vuorotyötä.

Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluvat
– vähintään 20 vuoden ikä,
– suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot,
– riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso) sekä
– alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky.

Haku koulutukseen TE-palvelujen kautta.

Kustannukset opiskelijalle

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Muuta huomioitavaa

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa huomioidaan opiskelijan
– soveltuvuus alalle,
– motivaatio ja opintoihin sitoutuminen,
– oppimisvalmiudet,
– alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky,
– vuorovaikutustaidot,
– opiskeluun soveltuva elämäntilanne,
– mahdollisuus vuorotyöhön,
– koulutustarve ja
– alaan liittyvät vahvuudet.

Lisätietoja antaa

Tampereen palvelualan ammattiopisto, koulutuspäällikkö Katja Mannila, puh. 044 774 5004.
TE-palvelut, koulutusasiantuntija Riitta Viljakainen, puh. 0295 045538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi.