Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja
Koulutusaika: 3.8.2020 – 31.12.2022
Hakuaika: 1.6.2020 – 31.7.2020

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

Osaamisala ja tutkintonimike
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
• Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
• Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
• Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
• Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

Laajuus ja kesto
180 osp. Opintojen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (noin 3 vuotta).

Pääsyvaatimus
Peruskoulu

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet (pohjakoulutusvaatimuksena peruskoulu), jatkuvan haun kautta voivat hakea ne, joilla on jo aiemmin suoritettuna jokin muu tutkinto. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti samana vuonna peruskoulunsa päättävät. Koulutukseen voi tulla myös suorittamaan alan keskeneräiset opinnot loppuun tai hakeutua opiskelemaan tutkinnon osia.

Kustannukset opiskelijalle

Kustannuksia syntyy mm. koulumatkoista, työvälineistä, oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä mahdollisista työvaatteista ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Muutoin opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Jatkuvassa haussa hakeneille järjestetään pääsy- ja soveltavuuskokeet. Kutsu pääsykokeisiin lähetetään sähköpostitse.
Opiskelut alkavat joustavasti henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Yhteishaussa hakeneille järjestetään pääsykoe Tampereen palvelualan ammattiopistossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitataan:

hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta
sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemisen taitoa
ongelmanratkaisutaitoa

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu:

Kirjallisesta tehtävästä ja matematiikan testistä / aikarajoitetuista tehtävistä (Ongelmaratkaisu)
Yksilöhaastattelusta (Aloitteellisuus ja vastuullisuus, sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen)
Ryhmätilanteesta (Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen, aloitteellisuus ja vastuullisuus, ongelmanratkaisu)

SORA-LAINSÄÄDÄNTÖ

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Lisätietoja antaa

Opinto-ohjaaja Minna Vainio, puh. 044 774 5005,
minna.vainio@sasky.fi

Hae koulutukseen