Lataa pdf

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto työvoimakoulutuksena

Lähihoitaja
Koulutusaika: 14.9.2020 – 28.2.2022
Hakuaika: 1.5.2020 – 21.8.2020

Tutkinnon kuvaus

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työtehtävissä. Keskeistä ammatissa on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto. Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutuksen kuvaus

Osaajaksi vanhustyöhön – kouluttaudu ja työllisty (nro 692431)

Lähihoitajan työ on auttamista, hoitamista ja kuntouttamista sekä ohjaamista ja kasvattamista. Lähihoitaja on arjen ammattilainen lähellä ihmistä. Keskeistä ammattitaidossa ovat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen. Lähihoitajaksi opiskelu ja lähihoitajana työskentely edellyttävät opiskelijalta ja työntekijältä riittävän hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa, jotta pärjää haastavissakin tilanteissa.

Hakuaika: 01.05.- 21.8.2020
Täytä hakuilmoitus seuraavassa linkissä;
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/692431?locations=Sastamala&&announced=0&sort=1

Valintakoe ja haastattelu Sastamalassa, aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin

Koulutuksen sisältö

Opiskelu on päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Työssäoppiminen tapahtuu kotipaikkakunnan vanhus-, vammais- tai mielenterveystyössä. Työpaikoilla opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen. Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:

1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
4. Valinnainen tutkinnon osa: Osaamisen tunnistaminen / Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 15osp /Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
5. Yhteiset tutkinnon osat 35osp

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen.

Kenelle

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan. Lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Muuta huomioitavaa

Pääsyvaatimukset

Vähintään 20 vuoden ikä
Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
(Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Rokotuslainsäädäntö edellyttää, että Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
Soveltuvuus alalle
Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
Opiskeluvalmiudet; mm tietotekninen osaaminen
Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
Vuorovaikutustaidot
Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
Mahdollisuus vuorotyöhön
Koulutustarve
Alaan liittyvät vahvuudet
Opintojen laajuus
Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä) ja se suoritetaan noin 16 kuukaudessa henkilökohtaisen opiskeluohjelman (HOKS) mukaan.

Lisätietoja antaa

Koulutusorganisaatio
Sasky koulutuskuntayhtymä/ Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Tarja Lylynperä
koulutuspäällikkö
puh 050 3730807
tarja.lylynpera@sasky.fi

Työnantaja
Sastamalan kaupunki/ Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
Aleksi Saukkoriipi
hallintopäällikkö
040 661 3663
aleksi.saukkoriipi@sastamala.fi

Pirkanmaan TE-palvelut
Riitta Alajuuma
asiantuntija, koulutus
puh: 0295 045 538
riitta.alajuuma@te-toimisto.fi