Lataa pdf

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto, restaurointimestari

Restaurointimestari
Koulutusaika: 6.3.2023 – 7.3.2025
Hakuaika: 2.2.2023 – 31.12.2023
Osaamisala: Restauroinnin osaamisala

Koulutuksen kuvaus

Koulutus antaa sinulle valmiuksia vaativien restaurointialan työkokonaisuuksien suunnitteluun ja oman alan korjaustöiden toteuttamiseen asiakkaille
Restaurointimestari osaa suunnitella restaurointialan työkokonaisuuksia ja toteuttaa oman alansa vaativia korjaustöitä asiakkaille. Hän osaa ohjata ja kehittää vastuualueensa toimintaa sekä ohjata työryhmää työhön restaurointikohteessa. Restauroinnin osaamisalan suorittaneen restaurointimestarin osaamisessa esteettisten taitojen lisäksi työssä heijastuu mestaritason ammattitaito ja arvostus kulttuuriperintöön. Kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat aina olleet tälle alalle ominaisia piirteitä johtuen mm. työssä käytettävistä materiaaleista, raaka-aineiden kalleudesta, käsityön ja -perinteen kunnioittamisesta ja valmistusmenetelmistä ja säilyttävästä työotteesta.

Koulutus toteutetaan lähtökohtaisesti oppisopimuskoulutuksena, myös yrittäjän oppisopimus on mahdollinen.

Koulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Pakolliset osat:
Restauroitavan työkokonaisuuden suunnittelu ( 60 osp) ja Oman alan vaativa korjaustyö (60 osp)
Valinnainen tutkinnon osa (60 osp), joka valitaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Tutkinnon osien sisällöt löytyvät www.eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus toteutetaan työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Toteutuksessa huomioidaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja yksilölliset tarpeet.

Kenelle

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki, joilla on vahva osaaminen vaativien restaurointikohteiden kunnostamisesta ja joilla on kiinnostus suorittaa restaurointimestarin tutkinto.
Pohjakoulutuksena voi olla jokin rakennus- tai restaurointialan koulutus tai riittävä työkokemus restaurointialan työtehtävistä.

Kustannukset opiskelijalle

Oppisopimuskoulutuksesta ei peritä maksua. Omaehtoisena koulutuksena tutkinnon suorittaminen maksaa opiskelijalle 900 euroa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Muuta huomioitavaa

Suoritettuasi kokonaan Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinnon ja jos sinulla on vähintään viisi vuotta eläkevakuutettua työhistoriaa voit hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastosta. Stipendin suuruus on 414 €. Lisätietoja www.tyollisyysrahasto.fi

Lisätietoja antaa

Opettaja Lauri Vartola
huonekalujen restaurointi
040 1932075
lauri.vartola@sasky.fi
Opettaja Susanna Siro
rakennusrestaurointi
040 1217039,
susanna.siro@sasky.fi

Hae koulutukseen