Lataa pdf

Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani
Osaamisala: Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Tavoitteet

Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Koulutusohjelman valinta

Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kursseja ja koulutuksia sekä toimii niiden ohjaajana. Kädentaitojen opettaminen ja ohjaaminen edellyttävät ohjaajalta teknisen osaamisen lisäksi hyviä ohjaustaitoja. Hyvät ohjaustaidot ovat tarpeen monella alalla ja monissa työtehtävissä.

Kädentaitojen ohjaajia tarvitaan lasten ja nuorten sekä aikuisten harrastustoiminnan ohjaajina muun muassa kouluissa, kurssikeskuksissa, opistoissa, erilaisissa työpajoissa, palvelukeskuksissa sekä hyvinvointialalla ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

Sisältö

Tavoitteena on oman ohjaustyön, työpaikan ohjaustoiminnan tai yritystoiminnan kehittäminen.

Osaamista hankitaan erilaisten materiaalien ja tekniikoiden hallinnassa ja niiden innovatiivisessa yhdistämisessä.

Lisätietoja antaa

Harri Pääkkönen, opinto-ohjaaja,
Sähköposti: harri.paakkonen@sasky.fi,
Puhelin: 050 073 9661,

Hae koulutukseen