Lataa pdf

Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani
Osaamisala: Sisustusalan osaamisala

Tavoitteet

Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Sisältö

Sisustusalalla opintoihin sisältyy:

 • tiimiyrittäjyys ja palvelun tuotteistaminen
 • erilaiset asiakasprojektit
 • kodin sisustus
 • julkisten tilojen suunnittelu
 • esteettömän asumisen suunnittelu
 • tilasommittelu
 • sisustajan väri- ja materiaalioppi
 • ammattipiirustuksen eri tekniikat käsin ja tietokoneella
 • piirustusohjelmat autoCAD ja archiCAD
 • muotoilu ja design-tuntemus
 • tyylihistoria
 • ympäristö- ja kulttuurihistoria
 • visuaalinen toteutus Adobe CS6 -kuvankäsittelyohjelmalla
 • sosiaalisen median käyttö

Opiskelu sisältää teoriaopintojen lisäksi suunnittelutehtäviä sekä erilaisia asiakaspalveluun liittyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja kehittäviä projekteja.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työelämässä. Opiskeluaikana tehdään projekteja ja tilaustöitä suoraan asiakkaille. Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa toteutuu erilaisten hankkeiden muodossa.

Lisätietoja antaa

Eija Uotila, opinto-ohjaaja,
Sähköposti: eija.uotila@sasky.fi,
Puhelin: 050 345 8725,

Hae koulutukseen