Lataa pdf

Talotekniikan perustutkinto

Hakuaika: 21.2.2023 – 21.3.2023
Osaamisala: Putkiasennuksen osaamisala

Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala

Putkiasentaja on talotekniikan ammattilainen, joka asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä sekä

laitteita. Ammatissa tarvitaan LVI-tekniikan tuntemusta, kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Myös asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen.

Putkiasentajia työskentelee LVI-alan yrityksissä, rakennus- ja energiateollisuudessa sekä kiinteistöhuoltoyhtiöissä.

Koulutuksen sisältö

Putkiasennuksen osaamisala, keskeinen sisältö
– alan perusasennuksien tekeminen
– putkistojen hitsaaminen
– mittaus- ja säätötyöt
– uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa työskenteleminen
– LVI- laitosten toiminta ja määräykset
– asiakaspalvelu ja yhteistyötaidot
– itsenäinen työskentely

Kansainvälistyminen

Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin ansiosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain ainakin vuoteen 2027 asti sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille.

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorittaa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansain- välisyyspolulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä vaihtoon Eurooppaan tai Venäjälle tai osallistumalla Saskyn muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisää koulutusta voi hankkia myös esim. suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Opintojen rakenne

Talotekniikan perustutkinto 180 osp

– pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 90 osp

– valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp

– yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ei pääsy- ja soveltuvuuskoetta

Koulutukseen hakeutuminen