Lataa pdf

Talotekniikan perustutkinto

Putkiasentaja
Osaamisala: Putkiasennuksen osaamisala

Tavoitteet

Ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti sekä osaa valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Kylmäasentaja osaa tehdä kylmälaitoksen laite- ja putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti ja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät eristeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Lämmityslaiteasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan. Hän osaa normaalien putkistoasennuksien lisäksi asentaa kiinteistön lämmöntuotantoon käytettävän polttolaitteiston viranomaismääräysten mukaan sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Putkiasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan sekä tekee normaalit putkistoasennukset. Hän osaa toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti .

Rakennuspeltiseppä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti sekä asentaa rakennukseen liittyvät julkisivujen ohutlevyosat sekä tehdä kattojen huopa-, tiili- ja profiilielementtien asennukset sekä saumakaton peltityöt. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Tekninen eristäjä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti. Hän asentaa taloteknisiin järjestelmiin ja prosessiteollisuuteen liittyvät eristeet pinnoitteineen sekä käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valitsee käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa. He asentavat esimerkiksi vesijohtoja, varaajia, pesualtaita, wc-istuimia, vesihanoja ja viemäriputkistoja sekä lämpöjohtoja, lämmityskattiloita, öljypolttimia ja ilmastointilaitteita. Töitä on tarjolla myös kiinteistöjen huollossa, rakennustuoteteollisuudessa (esim. elementtiteollisuudessa) sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Luonteva jatko-opintoväylä on tekniikan ja liikenteenalan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK). Yliopistossa voi suorittaa esimerkiksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot antavat jatkokoulutusmahdollisuuden ammatillisen opettajan työtehtäviin.

Koulutuksen rakenne

Talotekniikan perustutkinnon putkiasennuksen osaamisalan, putkiasentajan tutkinnon, pakolliset tutkinnon osat ovat lämmitysjärjestelmien asennus, putkistojen hitsaus sekä käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus.

Tutkinnon putkiasennuksen osaamisalan, lämmityslaiteasentajan tutkinnon, pakolliset tutkinnon osat ovat lämmitysjärjestelmien asennus, putkistojen hitsaus, polttolaitteistojen asennus ja taloteknisten komponenttien sähköistys.

Tutkinnon ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan, ilmanvaihtoasentajan tutkinnon, pakolliset tutkinnon osat ovat ohutlevytyöt, ilmanvaihtojärjestelmien asennus, kanavaosien valmistus ja ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus.

Tutkinnon eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisalan, teknisen eristäjän tutkinnon, pakolliset tutkinnon osat ovat ohutlevytyöt, teollisuuseristys, talotekninen eristys ja kylmätekninen eristys.

Tutkinnon eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisalan, rakennuspeltisepän tutkinnon, pakolliset tutkinnon osat ovat ohutlevytyöt, huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltityöt, saumakattojen peltityöt ja julkisivujen asennus.

Tutkinnon kylmäasennuksen osaamisalan kylmäasentajan tutkinnon pakolliset tutkinnon osat ovat kylmäkomponenttien ja -putkiston asennus, kylmälaitoksen käyttöönotto, kylmälaitteiden huolto ja taloteknisten komponenttien sähköistys.

Lisäksi kaikissa koulutusohjelmissa suoritetaan valinnaisia tutkinnonosia, jotka tukevat ammatillista suuntautumista.

Koulutusohjelman valinta

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentajan osaamisala  – yksikössä tarjolla tämä osaamisala.

Kansainvälistyminen

Kaikissa Kokemäen toimipisteen perustutkinnoissa on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla. Yhteistyöoppilaitoksia ja yhteistyöyrityksiä on useassa EU-maassa.

Ulkomaanjakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvista opinnoista ulkomailla. Ulkomaanjakson kesto on yleensä 5-10 viikkoa riippuen tutkinnon osasta. Oppilaitos tukee ulkomaanjaksoa rahallisesti.

Sisältö

Keskeinen oppisisältö:

  • alan perusasennuksien harjoitteleminen
  • putkistojen hitsaaminen
  • mittaus- ja säätötyöt
  • uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa työskenteleminen
  • LVI-laitosten toiminta ja määräykset
  • ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. 

 

Muuta tärkeää:

  • koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus
  • vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät erilaisissa olosuhteissa

       Valittavana paikallinen tuotannon osa; Ilmanvaihdon perustyöt

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa opinnoista opiskellaan työpaikoilla. Yhteistyöyrityksiä on eri puolella Suomea painottuen 150 km säteelle oppilaitoksesta. Lisäksi jakso voidaan suorittaa ulkomailla.  Jaksojen ajankohdista on neuvoteltu yritysten edustajien kanssa, jotta oppimiselle on parhaat mahdolliset ajankohdat. Työssäoppimisympäristössä toteutetaan suurin osa näytöistä. Arvioinnin tekevät työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja sekä opiskelija itsearvioi suorituksensa.

Lisätietoja antaa

Eini Heinimaa, Koulutusohjaaja,
Sähköposti: eini.heinimaa@sasky.fi,
Puhelin: 0445604520,

Hae koulutukseen